Cysylltu â ni: Safonau Masnach

Os ydych yn teimlo eich bod wedi’ch camarwain wrth brynu nwyddau neu wasanaethau ac yn dymuno ein hysbysu amdano, yna cysylltwch â llinell gymorth gwasanaeth defnyddiwr Cyngor ar Bopeth (gwefan allanol).

Beth sy'n digwydd i fy ngwybodaeth?

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn casglu eich gwybodaeth bersonol er mwyn darparu gwasanaethau sydd yn berthnasol i’ch cais.

Darllenwch ein hysbysiad preifatrwydd arlein i gael rhagor o wybodaeth ynghylch sut rydym ni’n trin eich gwybodaeth bersonol.

Arlein

* = gwybodaeth ofynnol.

  • Eich manylion

Ffôn

01824 01824 706057