Cysylltu â ni: Safonau Masnach

Os ydych yn teimlo eich bod wedi’ch camarwain wrth brynu nwyddau neu wasanaethau ac yn dymuno ein hysbysu amdano, yna cysylltwch â llinell gymorth gwasanaeth defnyddiwr Cyngor ar Bopeth (gwefan allanol).

Beth sy'n digwydd i fy ngwybodaeth?

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn casglu eich gwybodaeth bersonol er mwyn darparu gwasanaethau sydd yn berthnasol i’ch cais. Ni fydd yr wybodaeth yma’n cael ei rannu gydag unrhyw drydydd parti oni bai bod angen gwneud hynny yn ôl y gyfraith.

Darllenwch ein hysbysiad preifatrwydd arlein i gael rhagor o wybodaeth ynghylch sut rydym ni’n trin eich gwybodaeth bersonol.

Arlein

* = wybodaeth ofynnol.

  • Eich manylion

Ffôn

01824 01824 706057