Ffioedd gyrwyr tacsi, cerbydau a gweithredwyr

Mae’r tabl isod yn dangos y ffioedd gyrwyr tacsi, cerbydau a gweithredwyr cyfredol.

Ffioedd gyrwyr tacsi, cerbydau a gweithredwyr
Trwydded neu weithgareddFfi
Trwydded Gweithredwyr Hurio Preifat 5 mlynedd ar gyfer hyd at 10 cerbyd £420.00
Trwydded Gweithredwyr Hurio Preifat ar gyfer hyd at 10 cerbyd ychwanegol (ar ôl trwydded Gweithredwyr Hurio Preifat cychwynnol) £250.00
Cerbyd Hacni blwyddyn newydd £200.00
Adnewyddu trwydded Cerbyd Hacni blwyddyn £200.00
Trwydded Cerbyd Hurio Preifat Newydd blwyddyn newydd £200.00
Adnewyddu trwydded Cerbyd Hurio Preifat blwyddyn £200.00
Trwydded gyrrwr tacsi 3 mlynedd newydd neu adnewyddu (nid yn cynnwys DBS) £270.00
Trwydded gyrrwr tacsi blwyddyn newydd (nid yn cynnwys DBS) £250.00
Adnewyddu trwydded gyrrwr tacsi 1 flwyddyn £170.00
Adnewyddu trwydded gyrrwr tacsi 1 flwyddyn ar gyfer y drydedd flwyddyn (nid yn cynnwys DBS) £200.00
Ailsefyll prawf gwybodaeth trwydded gyrrwr tacsi £35.00
Trosglwyddo trwydded cerbyd i ddeiliad newydd £60.00
Plât trwydded gyrrwr tacsi cefn newydd £35.00
Plât trwydded gyrrwr tacsi blaen newydd £30.00
Arwydd gyrrwr tacsi newydd (sticer drws) £25.00
Bathodyn trwydded gyrrwr tacsi newydd £25.00