Trwyddedau tacsi

Ein cyfrifoldeb ni yw sicrhau bod gyrwyr, perchnogion a gweithredwyr yn cyfateb â'r amodau perthnasol i dderbyn trwyddedau yn ymwneud â thacsis.

Services and information

Trwydded gyrrwr tacsi

Beth fyddwch ei angen a sut i wneud cais am drwydded gyrrwr tacsi.

Trwydded gweithredwr hurio preifat

Beth fyddwch ei angen i sefydlu eich hun yn weithredwyr hurio preifat, a sut i wneud cais.

Trwydded cerbyd hacni

Tacsis y gellir eu dal ar y stryd neu o safle tacsis yw cerbydau hacni.

Trwydded cerbyd hurio preifat

Tacsis sydd wedi’u harchebu ymlaen llaw yw cerbydau hurio preifat, na ellir galw arnynt o ymyl y ffordd.

Cofrestr gyhoeddus ar gyfer gyrwyr tacsi a cherbydau

Oherwydd y coronafeirws, bydd ein cofrestr gyhoeddus ar gyfer gyrwyr tacsi a cherbydau (gan gynnwys llogi preifat) ar gael mewn taenlen hyd nes y ceir rhybudd pellach.

Cynllun Tacsis Trydan

Gall gyrwyr tacsi trwyddedig yn Sir Ddinbych dreialu tacsi Nissan Dynamo sy'n gwbl drydanol, sy'n hygyrch i gadeiriau olwyn E-NV200 am 30 diwrnod a gweld manteision ariannol ac amgylcheddol cerbydau di-ollyngiad.