Trwyddedau parcio i ymwelwyr

Mae trwyddedau parcio i ymwelwyr ar gyfer pobl sy’n ymweld â thrigolion Sir Ddinbych.

Sut ydw i’n defnyddio’r drwydded barcio hon?

Mae trwyddedau parcio i ymwelwyr yn caniatáu i ymwelwyr barcio mewn rhai ardaloedd yn Sir Ddinbych. Mae’r drwydded barcio yn ddilys am un diwrnod cyfan, felly os ydych chi’n ymweld am fwy nag un diwrnod, bydd angen i chi gael trwydded ar gyfer pob diwrnod o’ch ymweliad. Mae’n rhaid i chi ysgrifennu’r dyddiad a rhif cofrestru eich car ar bob trwydded barcio rydych chi’n ei defnyddio. 

Gellir defnyddio trwyddedau parcio i ymwelwyr yn yr ardaloedd hyn:

Dinbych

 • Highgate
 • Love Lane
 • Stryd y Dyffryn

Llangollen

 • Stryd y Bont
 • Stryd y Capel
 • Stryd yr Eglwys
 • Stryd y Neuadd

Rhuthun

 • Ffordd y Parc
 • Stryd y Farchnad
 • Stryd Llanrhydd
 • Stryd Mount
 • Wernfechan

Y Rhyl

 • Ffordd Brighton
 • Ffordd Cilgant
 • Ffordd Morley
 • Oxford Grove
 • Parc Morlan
 • Rhodfa'r Brenin
 • Stryd y Baddon
 • Stryd Bedford
 • Stryd Cinmel
 • Stryd Clwyd
 • Stryd Elwy
 • Stryd Gorllewin Cinmel
 • Stryd Paradwys
 • Stryd Thorpe
 • Stryd y Tywysogion
 • Stryd Vezey
 • Stryd Windsor
 • Y Promenâd

Sut ydw i’n gwneud cais am drwydded barcio?

Dim ond trigolion Sir Ddinbych sy'n gallu gwneud cais am drwyddedu parcio i ymwelwyr. Ni all ymwelwyr ymgeisio eu hunain.

Os ydych chi'n byw yn un o'r ardaloedd a restrir yma, gallwch chi wneud cais am lyfr o drwyddedau parcio i ymwelwyr mewn unrhyw Siop Un Alwad. Bydd angen i chi ddarparu tystiolaeth o'ch cyfeiriad (e.e. bil cyfleustodau, trwydded yrru), a bydd angen i chi dalu am y trwyddedau pan rydych yn ymgeisio. Maent yn costio £6 am lyfr sy’n cynnwys 10 trwydded.

Byddwch yn derbyn y trwyddedau drwy'r post dim mwy na 10 diwrnod gwaith ar ôl i chi wneud cais.