Trwyddedau parcio

Os ydych chi’n defnyddio meysydd parcio yn Sir Ddinbych yn rheolaidd, fe allech chi arbed arian trwy brynu trwydded barcio.

Gwasanaethau a gwybodaeth

Trwyddedau parcio i breswylwyr

Trwyddedau parcio i breswylwyr yn rhai ardaloedd yn Sir Ddinbych.

Trwyddedau parcio i ymwelwyr

Trwyddedau parcio i’r rhai sy’n ymweld â Sir Ddinbych.

Trwyddedau parcio glan môr

Trwyddedau i barcio mewn meysydd parcio ger y traeth.

Trwyddedau parcio arhosiad hir

Trwyddedau parcio ar gyfer meysydd parcio arhosiad hir.

Bathodynnau glas

Gwneud cais am fathodyn glas neu i’w adnewyddu.