Cau ysgolion mewn argyfwng

Gwybodaeth am gau ysgolion.

Rhaid i chi ddilyn y mesurau ymbellhau cymdeithasol sydd ar waith wrth ollwng neu gasglu eich plentyn

Rhaid i unrhyw ddisgyblion gafodd gais gan eu hysgol neu'r Gwasanaeth Profi, Olrhain a Diogelu i hunan-ynysu wneud hynny.

Dylai'r rhai a gynghorwyd i hunan-ynysu drefnu prawf coronafeirws os ydynt yn datblygu unrhyw un o'r symptomau hyn, hyd yn oed os ydynt yn ysgafn.

Gellir archebu prawf drwy ffonio 119 neu arlein (gwefan allanol).

Ysgolion anghenion dysgu ychwanegol

Ysgol Plas Brondyffryn

Mae absenoldeb staff yn golygu na ddylai disgyblion dosbarth 'Oren' fynychu'r ysgol am 2 ddiwrnod.


Ysgolion cynradd

Ysgol Christchurch

Bydd Dosbarth Conwy ar gau oherwydd absenoldeb staff. Nid yw unrhyw dosbarthiadau eraill yn cael eu heffeithio ar hyn o bryd.


Ysgol Bryn Hedydd

Y dosbarth derbyn i'w haddysgu'n rhithiol yn dilyn cynnydd mewn achsion Covid 19. Bydd yr ysgol yn diweddaru rhieni.