Cau ysgolion mewn argyfwng

Coronafeirws (COVID-19): Gwybodaeth ddiweddaraf

Cyfnod atal y coronafeirws: cwestiynau cyffredin (gwefan allanol)

I gael gwybodaeth ac arweiniad yn ystod y pandemig coronafeirws, ewch i sirddinbych.gov.uk/coronafeirws

Mae ysgolion yn cau ddydd Gwener, 23 Hydref ar gyfer hanner tymor. Bydd ysgolion cynradd ac arbennig, ynghyd â blynyddoedd 7 ac 8 mewn ysgolion uwchradd, yn ail-agor yr wythnos sy'n dechrau ddydd Llun, 2 Tachwedd. Anogir rhieni a gwarcheidwaid i wirio negeseuon o'u hysgolion am unrhyw drefniadau lleol a allai fod yn wahanol.

Bydd y myfyrwyr hynny mewn ysgolion uwchradd sy'n sefyll arholiadau yn gallu mynd i'r ysgol ar gyfer yr arholiadau hynny.  Bydd pob disgybl arall o fewn ysgolion uwchradd yn dysgu o gartref ar gyfer yr wythnos honno.

Disgwylir i bob ysgol ail- agor yn llawn fel arfer ddydd Llun, 9 Tachwedd. 

Ni ddaethpwyd o hyd i ysgolion ar gau

Nid ydym yn ymwybodol o unrhyw ysgolion ar gau ar hyn o bryd.