Cau ysgolion mewn argyfwng

Coronafeirws (COVID-19): Gwybodaeth ddiweddaraf

Mae Cymru oll ar lefel rhybudd 4. Beth sydd angen ichi wneud ar lefel rhybudd 4 (Gwefan Llywodraeth Cymru).

I gael gwybodaeth ac arweiniad yn ystod y pandemig coronafeirws, ewch i sirddinbych.gov.uk/coronafeirws

Mae pob ysgol yn Sir Ddinbych yn dysgu ar-lein ar hyn o bryd tan 29 Ionawr. Mae pob adeiladau ysgol ar agor i ddysgwyr bregus neu ddysgwyr sydd â rhieni sy'n weithwyr allweddol. Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â'ch ysgol.

Mae'r adeiladau ysgol canlynol ar gau:

Ysgol y Castell

  • Ar gau: Dydd Llun 25 Ionawr i, ac yn gynnwys, Dydd Gwener 29 Ionawr
  • Rheswm: Dim digon o staff ar gael i agor yr ysgol. Bydd dysgu o bell yn parhau.