Lleoedd ysgolion uwchradd

Os oes gennych chi blentyn ym mlwyddyn 6 ar hyn o bryd, gallwch wneud cais am le mewn ysgol uwchradd yn defnyddio’r ffurflen gais ar y dudalen hon.

Llenwch y ffurflen gais os cafodd eich plentyn ei eni rhwng 1 Medi 2009 a 31 Awst 2010.

Os oes arnoch chi eisiau symud eich plentyn o un ysgol i ysgol arall, llenwch y ffurflen gais ar gyfer trosglwyddiadau ysgol.

Gwneud cais am le ar gyfer blwyddyn 7 mewn ysgol uwchradd ar-lein

Y dyddiad cau ar gyfer gwneud cais am le mewn ysgol uwchradd yw 6 Tachwedd 2020, a byddwch yn cael gwybod beth yw canlyniad eich cais erbyn 1 Mawrth 2021.

Ar ôl i chi wneud cais am le

Os hoffech chi weld cynnydd eich cais am le ysgol, neu os gofynnwyd i chi ddarparu mwy o wybodaeth, gallwch wneud hynny ar-lein.

Gweld cynnydd neu ddarparu rhagor o wybodaeth ar gyfer cais am le ysgol

Dogfennau cysylltiedig