Gwneud cais am gludiant am ddim i'r ysgol gynradd

Beth sy'n digwydd i fy ngwybodaeth?

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn casglu eich gwybodaeth bersonol er mwyn darparu gwasanaethau sydd yn berthnasol i’ch cais. Ni fydd yr wybodaeth yma’n cael ei rannu gydag unrhyw drydydd parti oni bai bod angen gwneud hynny yn ôl y gyfraith.

Darllenwch ein hysbysiad preifatrwydd arlein i gael rhagor o wybodaeth ynghylch sut rydym ni’n trin eich gwybodaeth bersonol.

  • Cyn i chi gwblhau’r ffurflen gais hon

    Mae’r ffurflen gais hon ar gyfer gwneud cais am gludiant am ddim i'r ysgol i ysgol gynradd yn Sir Ddinbych.

    Ewch i’n gwe dudalen cludiant am ddim i'r ysgol a'r coleg os hoffech chi wneud cais am gludiant am ddim i fath arall o ysgol neu goleg.

    Dim ond i ddisgyblion sy’n byw yn Sir Ddinbych y gallwn ni ddarparu cludiant am ddim iddyn nhw.

  • Ydych chi'n gwneud cais am gludiant am ddim i'r ysgol ar gyfer disgybl sy’n byw yn Sir Ddinbych?