Llaeth am ddim yn yr ysgol

Mae gan bob plentyn 7 oed ac iau hawl i laeth am ddim yn ystod egwyl y bore.

Mae’r plant yn derbyn 1/3 peint o laeth hanner sgim.

Os oes gan eich plentyn unrhyw angen dietegol arbennig (e.e. yn fegan neu ag alergedd), cysylltwch â ni i roi gwybod i ni am lymaid arall y gallwn ni ei ddarparu yn lle’r llaeth. Mi wnawn ni drefnu hyn gyda’r ysgol.