Addysg ac ysgolion: Grantiau ac ariannu

Cefnogaeth ariannol, o cinio ysgol am ddim i fenthyciadau myfyrwyr.

Services and information

Cinio ysgol am ddim

Os ydych chi’n derbyn budd-daliadau penodol fe all eich plentyn chi dderbyn cinio ysgol am ddim.

Prydau Ysgol am Ddim Cyffredinol i Ysgolion Cynradd

I helpu â chostau byw cynyddol, rydym yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru i sicrhau y bydd pob disgybl cynradd yn cael cynnig prydau ysgol am ddim erbyn 2024.

Lwfans Cynhaliaeth Addysg (gwefan allanol)

Sut i cael gwybod os ydych yn gymwys ar gyfer Lwfans Cynhaliaeth Addysg

Cludiant am ddim i'r ysgol a'r coleg

Sut i dderbyn cludiant am ddim i'r ysgol a'r coleg.

Cyllid a benthyciadau myfyrwyr (gwefan allanol)

Gwybodaeth gan Gyllid Myfyrwyr Cymru am gymorth ariannol i fyfyrwyr a sut i’w dderbyn.

Grant Hanfodion Ysgol

Mae modd i rai rhieni dderbyn grant tuag at brynu gwisg ysgol ac offer.

Ad-dalu cost teithiau ysgol

Gwybodaeth am ad-dalu cost teithiau ysgol.

Addysg gynnar 10 awr o addysg wedi ei ariannu

Efallai y bydd eich plentyn yn gymwys i gael 10 awr o addysg am ddim os ydynt yn mynychu cylch chwarae neu feithrinfa ddydd ar ôl eu 3ydd pen-blwydd.

Grant Dysgu Llywodraeth Cymru Addysg Bellach (gwefan allanol)

Gael gwybod am y Grant Dysgu Llywodraeth Cymru Addysg Bellach.

Llaeth am ddim yn yr ysgol

Mae gan bob plentyn 7 oed ac iau hawl i laeth am ddim yn yr ysgol.