Saesneg fel Iaith Ychwanegol

Mae’r gwasanaeth Saesneg fel Iaith Ychwanegol yn dîm o athrawon a chymorthyddion dysgu arbenigol a all ddarparu cefnogaeth i ddisgyblion lleiafrifoedd ethnig yn Sir Ddinbych a Chonwy y mae eu hiaith gyntaf yn wahanol i'r Saesneg neu’r Gymraeg. 

Gwasanaeth Saesneg fel Iaith Ychwanegol - Organizacja pomagająca dzieciom z innych krajów w nauce języka ngielskiego  jako języka dodatkowego.

إذا كنت أحد الوالدين أو التلميذ، يمكنك الاتصال باللغة الإنجليزية كخدمة لغة إضافية على الانترنت.

Gwasanaeth Saesneg fel Iaith Ychwanegol - Eğitim ekibi, başka ülkelerden gelen çocukların bir ek lisan olarak İngilizce öğenmeleri için onlara yardımcı olmaktadır

Athrawon

Os ydych yn athro/athrawes ac yr hoffech fwy o wybodaeth, gallwch gysylltu â’r gwasanaeth Saesneg fel Iaith Ychwanegol ar-lein.

Nid yw’r ffurflen ar-lein ar gyfer y dudalen hon ar gael ar hyn o bryd, ond gallwch gysylltu â ni drwy ddefnyddio ein ffurflen ymholi cyffredinol.

Rodzice i uczniowie 

Jeżeli jesteś rodzicem lub uczniem możesz skontaktować się z EAL Service drogą mailową.

Nid yw’r ffurflen ar-lein ar gyfer y dudalen hon ar gael ar hyn o bryd, ond gallwch gysylltu â ni drwy ddefnyddio ein ffurflen ymholi cyffredinol.

(العربية) الآباء والتلاميذ 

إذا كنت أحد الوالدين أو التلميذ، يمكنك الاتصال باللغة الإنجليزية كخدمة لغة إضافية على الانترنت.

الاتصال باللغة الإنجليزية كخدمة لغة إضافية على الانترنت

Nid yw’r ffurflen ar-lein ar gyfer y dudalen hon ar gael ar hyn o bryd, ond gallwch gysylltu â ni drwy ddefnyddio ein ffurflen ymholi cyffredinol.

Veliler ve öğrenciler

Eğer bir veli ya da öğrenciyseniz, Bir Ek Lisan olarak İngilizce Servisi ile çevrimiçi olarak temasa geçebilirsiniz.

Nid yw’r ffurflen ar-lein ar gyfer y dudalen hon ar gael ar hyn o bryd, ond gallwch gysylltu â ni drwy ddefnyddio ein ffurflen ymholi cyffredinol.

Rhieni a disgyblion

Os ydych yn rhiant neu yn ddisgybl, gallwch gysylltu â’n Gwasanaeth Saesneg fel Iaith Ychwanegol ar-lein.

Nid yw’r ffurflen ar-lein ar gyfer y dudalen hon ar gael ar hyn o bryd, ond gallwch gysylltu â ni drwy ddefnyddio ein ffurflen ymholi cyffredinol.

Cysylltwch â’r Gwasanaeth Saesneg fel Iaith Ychwanegol ar-lein

Mwy o wybodaeth

Mae’r Gwasanaeth Saesneg fel Iaith Ychwanegol yn darparu cymorth drwy;

  • Asesu a monitro gallu ieithyddol dysgwyr Saesneg drwy ddefnyddio model 5 Cam Llywodraeth Cymru
  • Gweithio gydag athrawon dosbarth/pwnc i adnabod targedau Saesneg fel Iaith Ychwanegol
  • Darparu cefnogaeth un i un neu gefnogaeth grwpiau bychan i ddysgwyr Saesneg fel Iaith Ychwanegol yn yr ysgol
  • Rhoi hyfforddiant a chyngor i ysgolion a gwasanaethau eraill ar arfer da a strategaethau’r ystafell ddosbarth
  • Darparu cymorth ar gyfer arholiadau TGAU Iaith Gyntaf
  • Cynorthwyo ysgolion/ gwasanaethau eraill mewn cyfarfodydd gyda rhieni

Am fwy o wybodaeth am Saesneg fel Iaith Ychwanegol, ewch i denbighshireconwyealservice.wordpress.com (gwefan allanol)