Gwneud Cais am Danysgrifiad Urddas Mislif

Beth sy'n digwydd i fy ngwybodaeth?

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn casglu eich gwybodaeth bersonol er mwyn darparu gwasanaethau sydd yn berthnasol i’ch cais.

Darllenwch ein hysbysiad preifatrwydd arlein i gael rhagor o wybodaeth ynghylch sut rydym ni’n trin eich gwybodaeth bersonol.

  • Cyn i ti lenwi'r ffurflen hon.

    Os wyt ti dan 14 oed, mae’n rhaid cael caniatâd dy riant neu ofalwr. Mae dy farn yn bwysig, ond nid oes modd i ti roi caniatâd ar gyfer yr atgyfeiriad hwn.

    Mae’r unigolyn sy’n rhoi caniatâd yn cytuno i’r plentyn ymuno â’r gwasanaeth tanysgrifiad ar gyfer cynnyrch mislif am ddim, a’ch bod yn fodlon i’r tîm gweinyddu prosiect gysylltu â chi.