Hunanwerthuso Corff Llywodraethu Cenedlaethol

Mae'r templed Hunanwerthuso Genedlaethol wedi cael ei datblygu gan Lywodraethwyr Cymru ac mae wedi cael ei darlunio er mwyn rhoi cymorth ac i herio cyrff llywodraethu. Adnodd yw’r templed sydd yn canolbwyntio ar wella effeithiolrwydd y cyrff llywodraethu ac i ddangos sut gallai hyn arwain i welliant mewn safonau o fewn addysgu a lles.

Drafft Archwiliad Dogfennau / Rheoliadau a Pholisïau (MS Word, 506KB

Mae'r proses yma cymryd lle Y Marc Ansawdd (Gwobr Efydd), ond mae unrhyw waith a gwblhawyd i'r Wobr Efydd dal yn gymhwysol i'r Templed Hunanwerthuso.

Dysgwch mwy amdan y Templed Hunanwerthuso (gwefan allanol)