Llywodraethwyr Ysgol

Gwybodaeth a chefnogaeth ar gyfer Llywodraethwyr Ysgol.

Services and information

Llywodraethwyr newydd

Cefnogaeth a gwybodaeth i Llywodraethwyr newydd.

Hunanwerthuso Corff Llywodraethu Cenedlaethol

Gwelwch sut allwch chi wella effeithiolrwydd eich Corff Llywodraethu.

Bod yn llywodraethwr

Beth mae llywodraethwyr yn ei wneud, a sut i ddod yn un.

Cymdeithas Llywodraethwyr

Cofnodion ac agendau cyfarfodydd Cymdeithas Llywodraethwyr Sir Ddinbych.

Rheoli Cronfeydd Ysgol

Mae Cronfeydd Ysgol yn gronfeydd ar wahân i'r rheiny a geir gan yr Awdurdod Lleol ac yn bodoli er budd y plant mewn ysgol.

Hyfforddiant i lywodraethwyr a chlercod

Gwybodaeth am hyfforddiant i lywodraethwyr a chlercod.