Hyfforddiant i lywodraethwyr a chlercod

Gwybodaeth am hyfforddiant i lywodraethwyr a chlercod.

Mae hyfforddiant ychwanegol hefyd ar gael mewn awdurdod cyfagos.

Hyfforddiant ar-lein

Mae'r hyfforddiant mandadol yma ar gael ar-lein. 

Ewch i E-Ddysgu i Lywodraethwyr Ysgol yng Nghymru (gwefan allanol)

Gall enwau ac cyfeir-enwau cael ei darparu gan gysylltu â governor.support@denbighshire.gov.uk

Gofynion hyfforddi

Mae'r gofynion hyfforddi mandadol wedi'i rhestru isod:

  • Llywodraethwyr newydd (i'w cwblhau gan llywodraethwyr newydd o fewn 12 mis o'i apwyntiad)
  • Cadeiryddion cyrff llywodraethu (i'w cwblhau gan cadeirydd o'r llywodraethwyr o fewn 6 mis o'i apwyntiad)
  • Clercod cyrff llywodraethu (i'w cwblhau gan clercod o fewn 12 mis o'i apwyntiad)
  • Deall data perfformiad (i'w cwblhau gan pob llywodraethwyr o fewn 12 mis o'i apwyntiad)

Nodwch fod methiant i cwblhau'r hyfforddiant mandadol o fewn yr cyfnod amser penodedig am arwain i ohiriant o eich rôl ar y corff llywodraethwyr.