Beth ddylwn i ei wneud â nodwyddau, pethau miniog a phlasteri a rhwymau wedi'u halogi?

Os oes gennych bethau fel hyn i gael gwared â nhw, mae angen i chi drefnu casgliad pethau miniog.

Peidiwch â rhoi’r gwastraff hwn yn eich casgliadau gwastraff y cartref

Am fwy o wybodaeth a chyngor am wastraff meddygol, cysylltwch â’ch doctor neu ffoniwch GIG 111 Cymru (gwefan allanol).