Canllawiau Ailgylchu A i Y

Beth ddylwn i ei wneud gyda..?

Rydym yn taflu bob mathau o bethau o'n cartrefi bob dydd. Mae llawer o bethau y gellir eu hailgylchu a gaiff eu taflu yn y bin, megis dillad ac eitemau trydanol. Felly, cyn i chi eu taflu, beth am gael golwg ar ein canllawiau ailgylchu A i Y i'ch helpu i ailgylchu gymaint o eitemau â phosibl a gwaredu eich gwastraff yn ddiogel.

Ailgylchu

Batris

Gwybodaeth am beth i'w wneud â batris cartref.

Dillad a thecstilau

Gwybodaeth am beth i'w wneud gyda dillad a thecstilau.

Eitemau trydanol

Gwybodaeth am beth i'w wneud gydag eitemau trydanol.

Papur

Gwybodaeth am sut i ailgylchu papur.

A B C CH D DD E F FF G NG H I J L LL 
M N O P PH R RH S T TH U W Y

A

Yn ôl i frig y dudalen

B

Gweler: Dyddiadau casgliadau bin

Yn ôl i frig y dudalen

C

Yn ôl i frig y dudalen

CH

Yn ôl i frig y dudalen

D

Yn ôl i frig y dudalen

DD

-

Yn ôl i frig y dudalen

E

Yn ôl i frig y dudalen

F

Farnis ewinedd

Yn ôl i frig y dudalen

FF

Yn ôl i frig y dudalen

G

Yn ôl i frig y dudalen

NG

-

Yn ôl i frig y dudalen

H

Yn ôl i frig y dudalen

I

-

Yn ôl i frig y dudalen

J

-

Yn ôl i frig y dudalen

L

Lensys cyffwrdd

Yn ôl i frig y dudalen

LL

Yn ôl i frig y dudalen

M

Yn ôl i frig y dudalen

N

Yn ôl i frig y dudalen

O

Yn ôl i frig y dudalen

P

Yn ôl i frig y dudalen

PH

-

Yn ôl i frig y dudalen

R

Yn ôl i frig y dudalen

RH

Rhwydi ffrwythau/cnydau/atal adar

Yn ôl i frig y dudalen

S

Yn ôl i frig y dudalen

T

Yn ôl i frig y dudalen

TH

-

Yn ôl i frig y dudalen

W

Weips

Yn ôl i frig y dudalen

Y

Ymbarelau

Yn ôl i frig y dudalen
Fy Ailgylchu Cymru (gwefan allanol)

Mae fy Ailgylchu Cymru yn eich galluogi i bori awdurdodau lleol Cymru a gweld beth sy'n digwydd i'ch gwastraff ledled y DU, a hyd yn oed o gwmpas y byd.

Hoffi Bwyd Casáu Gwastraff (gwefan allanol)

Nod Hoffi Bwyd Casáu Gwastraff yw gwneud y defnydd gorau o'r bwyd rydych chi wedi'i brynu.

Beth sy'n digwydd i fy ailgylchu? (gwefan allanol)

Gwybodaeth ac erthyglau o Cymru yn Ailgylchu.