Biniau ac ailgylchu

Mwy am y gwasanaethau gwastraff ac ailgylchu rydym yn cynnig.

Casgliadau ailgylchu a gwastraff

Mae ein criwiau gwastraff yn parhau gyda chasgliadau wedi eu cynllunio.

Os fethwyd eich casgliad, dylech ei roi allan y diwrnod canlynol. Os na allwn ei gasglu, dylech roi’r cynwysyddion allan ar y dyddiad byddech yn derbyn eich casgliad arferol nesaf.

Gwasanaethau a gwybodaeth

O ddydd Llun 3 Mehefin 2024, rydym ni'n cyflwyno newidiadau i'r gwasanaeth casglu deunydd ailgylchu a gwastraff, yn cynnwys darparu cynwysyddion newydd a chasglu deunydd ailgylchu yn wythnosol.

Dyma eich gwasanaeth casglu gwastraff ac ailgylchu newydd.

Eich gwasanaeth casglu gwastraff ac ailgylchu newydd.

Dyma eich gwasanaeth casglu gwastraff ac ailgylchu newydd.

Eich gwasanaeth casglu gwastraff ac ailgylchu newydd.

Dyddiadau casgliadau bin

Canfod diwrnod casglu eich sbwriel.

Pecynnau gwybodaeth

Lawrlwythwch eich pecyn gwybodaeth.

Beth sy'n mynd i'r biniau?

Dysgwch pa eitemau y gallwch eu hailgylchu a pha gynhwysydd i'w ddefnyddio.

Parciau Ailgylchu a Gwastraff

Darganfyddwch lle gallwch fynd â'ch deunyddiau ailgylchu a gwastraff.

Archebu bin neu fag newydd

Archebu cynhwysydd newydd ar-lein.

Casgliadau gwastraff gardd

Gallwn gasglu eich gwastraff gardd bob pythefnos am ffi flynyddol.

Gwasanaeth casglu Nwyddau Hylendid Amsugnol

Gwasanaeth casglu wythnosol am ddim ar gyfer eich cynnyrch hylendid amsugnol.

Gwasanaeth casglu eitemau trydanol bach

Casgliadau wythnosol am ddim ar gyfer eich eitemau trydanol bach.

Gwasanaeth casglu batris y cartref

Gwasanaeth casglu wythnosol am ddim ar gyfer eich hen fatris y cartref.

Casgliadau tecstilau

Casgliadau am ddim, bob 4 wythnos ar gyfer tecstilau nad ydych eu hangen.

Casgliadau gwastraff nad oes modd ei ailgylchu

Dysgwch am gasgliadau gwastraff nad oes modd ei ailgylchu.

Canllawiau Ailgylchu A i Y

Beth am gael golwg ar ein canllawiau ailgylchu A i Y.

Casglu eitem swmpus

Sut i drefnu casgliad eitemau swmpus y cartref.

Rhoi gwybod am gasgliad bin a fethwyd

Gadewch inni wybod os nad yw eich biniau wedi cael eu casglu.

Dipio anghyfreithlon

Sut i roi gwybod inni am ysbwriel wedi ei ddympio’n anghyfreithlon.

Casgliad â chymorth

Sut i wneud cais am gasgliadau a gynorthwyir.

Gwastraff masnach

Sut i drefnu gwaredu gwastraff o safle busnes.

Gwaredu asbestos

Sut i gael gwared ar asbestos.

Clytiau go iawn

Mae Sir Ddinbych yn annog preswylwyr i ddefnyddio clytiau amldro modern 'go iawn' i arbed arian a helpu'r amgylchedd.

Biniau gwastraff ac ailgylchu ar olwynion wedi’u difrodi

Gallwn atgyweirio rhai biniau gwastraff ac ailgylchu ar olwynion sydd wedi’u difrodi.

Ffioedd Gwastraff ac ailgylchu

Codir ffioedd am rai gwasanaethau a chynwysyddion gwastraff ac ailgylchu.

Cyflwyno'r Trolibocs

Dysgwch fwy am y system Trolibocs.

Newidiadau i'ch casgliadau gwastraff a deunydd ailgylchu

O ddydd Llun 3 Mehefin 2024, byddwn yn cyflwyno newidiadau i'ch casgliadau gwastraff ac ailgylchu.

Fy Ailgylchu Cymru (gwefan allanol)

Eich ailgylchu a'r hyn sy'n digwydd iddo.