Biniau ac ailgylchu

Mwy am y gwasanaethau gwastraff ac ailgylchu rydym yn cynnig.

Ymweld â'n parciau gwastraff ac ailgylchu yn ystod covid-19

Bydd angen i chi drefnu apwyntiad cyn ymweld â pharc gwastraff ac ailgylchu.

Darganfyddwch sut i archebu lle mewn parc gwastraff ac ailgylchu

Am y wybodaeth ddiweddaraf am ein gwasanaethau a'n cyngor ewch i sirddinbych.gov.uk/coronafeirws

Services and information

Dyddiadau casgliadau bin

Mwy am eich dyddiau gwastraff ac ailgylchu.

Archebu bin neu fag newydd

Sut i archebu bin neu fag newydd ar gyfer gwastraff.

Casgliadau gwastraff gardd

Gwybodaeth am gasgliadau gwastraff gardd, gan gynnwys sut i gofrestru ar gyfer y gwasanaeth.

Casglu eitem swmpus

Sut i drefnu casgliad eitemau swmpus y cartref.

Beth sydd i'w roi yn fy miniau?

Beth sydd i'w roi ym mhob cynhwysydd gwastraff neu ailgylchu.

Parciau ailgylchu a gwastraff

I ble gallwch fynd â'ch deunydd ailgylchu a'ch gwastraff?

Casgliadau a fethwyd

Gadewch inni wybod os nad yw eich biniau wedi cael eu casglu.

Dipio anghyfreithlon

Sut i roi gwybod inni am ysbwriel wedi ei ddympio’n anghyfreithlon.

Casgliad â chymorth

Sut i wneud cais am gasgliadau a gynorthwyir.

Compostiwr cartref

Gwybodaeth am gompostiwr cartref.

Gwastraff masnach

Sut i drefnu gwaredu gwastraff o safle busnes.

Clytiau go iawn

Mae Sir Ddinbych yn annog preswylwyr i ddefnyddio clytiau amldro modern 'go iawn' i arbed arian a helpu'r amgylchedd.

Ailgylchu Mwy

Ailgylchu mwy.

Gwaredu asbestos

Sut i gael gwared ar asbestos.

Polisi casglu gwastraff / cerbydau ailgylchu ar ffyrdd preifat (heb eu mabwysiadu)

Ein polisi ar gyfer defnyddio casglu sbwriel neu gerbydau ailgylchu ar ffyrdd preifat (heb eu mabwysiadu).

Biniau gwastraff ac ailgylchu ar olwynion wedi’u difrodi

Gallwn atgyweirio rhai biniau gwastraff ac ailgylchu ar olwynion sydd wedi’u difrodi.

Ffioedd Gwastraff ac ailgylchu

Codir ffioedd am rai gwasanaethau a chynwysyddion gwastraff ac ailgylchu.