Beth ddylwn i ei wneud â phaent?

Ewch â hen duniau paent i’ch Parc Ailgylchu a Gwastraff lleol.

Peidiwch â’u rhoi yn eich bin gwastraff cyffredinol du.