Beth ddylwn i ei wneud â phlastig caled?

Symbol ailgylchu plastigau caled

Gallwch fynd â phlastig caled a gwrymiog i'ch Parc Ailgylchu a Gwastraff lleol.

Mae hyn yn cynnwys eitemau fel dodrefn gardd plastig, teganau plastig, potiau blodau plastig a bocsys storio wedi torri, er enghraifft.