Beth ddylwn i ei wneud ag sosban?

Gellir rhoi sosbenni mewn cyflwr glân i siopau elusen i'w hailddefnyddio.
Gallwch hefyd eu hailgylchu yn eich Parc Ailgylchu a Gwastraff lleol.