Parc Ailgylchu a Gwastraff y Rhyl  

Newidiadau i drefniadau Canolfannau Ailgylchu Gwastraff Cartref

Yn dilyn yr amharu diweddar ar y casgliadau ailgylchu, bydd Cyngor Sir Ddinbych yn caniatáu i drigolion ddefnyddio Canolfannau Ailgylchu Gwastraff Cartref (CAGC) heb wneud apwyntiad o flaen llaw. Mae'r trefniant yma ar gyfer y safleoedd yn Ninbych, y Rhyl a Rhuthun yn unig.

Darganfyddwch sut i archebu lle mewn Parc Gwastraff ac Ailgylchu

Parc Ailgylchu a Gwastraff y Rhyl
Marsh Road
Y Rhyl
LL18 2AD

Dim ond preswylwyr Sir Ddinbych a Chonwy a gaiff ddefnyddio’r Parc Ailgylchu a Gwastraff hwn.

Gellir dod â gwastraff o gartrefi yn Sir Ddinbych/Conwy yn unig i’r Parc Ailgylchu a Gwastraff hwn.

Gall ffrindiau a theulu ddod â gwastraff i’r Parc Ailgylchu a Gwastraff ar ran un o breswylwyr Sir Ddinbych/Conwy.

Rhaid i chi ddarparu tystiolaeth eich bod yn breswylydd yn Sir Ddinbych/Conwy (e.e. trwydded yrru neu fil cyfleustodau) i ddefnyddio’r Parc Ailgylchu a Gwastraff hwn.

Amseroedd agor

Mae'r oriau agor yn newid pan fydd amser haf yn newid.

Ebrill - Hydref

 • Dydd Llun: 9am - 5pm
 • Dydd Mawrth: 9am - 5pm
 • Dydd Mercher: 9am - 5pm
 • Dydd Iau: 9am - 5pm
 • Dydd Gwener: 9am - 5pm
 • Dydd Sadwrn: 9am - 5pm
 • Dydd Sul: 9am - 4pm

Tachwedd - Mawrth

 • Dydd Llun: 9am - 4pm
 • Dydd Mawrth: 9am - 4pm
 • Dydd Mercher: 9am - 4pm
 • Dydd Iau: 9am - 4pm
 • Dydd Gwener: 9am - 4pm
 • Saturday: 9am - 4pm
 • Dydd Sadwrn: 9am - 4pm

Wedi cau: 25ain, 26ain ac 1af Ionawr.

Siop Ailddefnyddio ar gael (Parc Gwastraff ac Ailgylchu yn y Rhyl)

Gellir rhoi eitemau cartref y gellir eu hailddefnyddio fel dillad, teganau, dodrefn a beiciau i'r Siop Ailddefnyddio ym Mharc Ailgylchu a Gwastraff y Rhyl.

Rydym wedi llunio partneriaeth gyda Hosbis Dewi Sant (gwefan allanol) sy’n rhedeg ein siop, lle y defnyddir eu helw i gefnogi gwaith elusennol pwysig yn ardal Gogledd Cymru.

Ailgylchu ar gael ar gyfer

 • Caniau erosol
 • Ffoil alwminiwm
 • Batris
 • Batris car
 • Cardfwrdd
 • Cartonau
 • Monitor Cyfrifiadur
 • Cyfrifiaduron
 • Olew coginio
 • Nwyddau trydanol
 • Olew modur
 • Tiwbiau fflworoleuol
 • Oergelloedd a rhewgelloedd
 • Dodrefn
 • Poteli nwy (costau'n daladwy)
 • Poteli a jariau gwydr
 • Gwydr fflat
 • Gwastraff gardd
 • Matresi
 • Ffonau symudol
 • Papur
 • Paent
 • Bwrdd plastr (costau'n daladwy)
 • Poteli plastig
 • Cetris peiriannau argraffu
 • Metel sgrap

Gwasanaethau gwaredu sydd ar gael

Eitemau nad oes modd eu hailgylchu o aelwydydd (rhaid eu gwahanu o'r gwastraff y gellir ei ailgylchu cyn cyrraedd)

 • Carpedi
 • Ffelt toi (costau'n daladwy)
 • Eitemau eraill o'r cartref na ellir eu hailgylchu

Gwastraff peryglus o aelwydydd

 • Cemegau'r cartref
 • Asbestos (mae'r terfynau'n berthnasol)
 • Poteli nwy (costau'n daladwy)

Codi tâl ar wastraff DIY

Bydd yr awdurdod yn codi tâl i dderbyn gwastraff domestig penodol nad ydynt yn cael eu hystyried yn wastraff y cartref.

Ffioedd gwastraff DIY.

Map o'r lleoliad

Sgipiwch y map gweladwy.