Casgliad â chymorth 

Os bydd preswylydd yn gorfforol anabl o symud ei finiau i’r pwynt casglu ’does yna neb arall yn yr eiddo sy’n gallu mynd â’r sbwriel allan yna gallwn gynnig gwasanaeth Casglu â Chymorth. 

Sut allaf i ymgeisio?

Gwneud cais am gasgliad â chymorth

Yn gymwys am gasgliad â chymorth

Os bydd cais yn llwyddiannus, fe wnawn gasglu’r sbwriel o bwynt penodedig sydd i’w gytuno â’r preswylydd e.e. y tu allan i’r drws cefn, neu ar y dreif o flaen y garej etc.

Sylwch fod yn rhaid i’r pwynt casglu fod y tu allan i’r eiddo. Ni chaniateir i gasglwyr sbwriel fynd i mewn i adeiladau (yn cynnwys garejis, siediau neu dai allan) i symud gwastraff.