Compostiwr cartref

I helpu i annog compostio gartref, rydyn ni’n cynnig cyfle i breswylwyr brynu’r bin compost Komp 320 am y pris gostyngol o £15.

Am y bin compost

Mae’r Komp 320 yn rhoi cynhwysedd hael o 320 litr ac mae ar gael yn awr i’w gasglu.

Sut allaf i gael un ohonyn nhw?

Talu am fin compost (ar-lein)

Gallwch drefnu i dalu a chasglu drwy ffonio 01824 706000 neu drwy ymweld ag unrhyw Siop Un Alwad. Gallwch gasglu eich compostiwr o’r lleoedd canlynol:

 • depo Parc Cinmel Bodelwyddan
 • depo Lôn Parcwr Rhuthun
 • Siop Un Stop Corwen
 • Siop Un Stop Llangollen

Gellir talu ag arian parod yn Nepo Parc Cinmel Bodelwyddan ond nid yn Lôn Parcwr Rhuthun.

Beth sydd i’w roi yn y bin compost?

 • crwyn llysiau a ffrwythau
 • dail te, coffi mâl a phlisgyn wyau 
 • chwyn
 • gwallt
 • papur
 • tail anifeiliaid 
 • clipiadau bythwyrdd
 • dail
 • tociadau 
 • llwch sugnwr llwch
 • gwellt a gwair
 • toriadau gwair

Nid yw’r eitemau canlynol yn compostio’n dda a/neu fe allan nhw fod yn niweidiol i’r broses o gompostio:

 • hylifau’r corff
 • clytiau tafladwy
 • hancesi papur wedi eu defnyddio
 • carthion - dynol/cathod/cŵn
 • cerdyn neu bapur o liwiau llachar neu sgleiniog
 • cerrig
 • gwydr
 • metel
 • plastig
 • hylifau glanhau a chemegau eraill y cartref/yr ardd
 • cig
 • planhigion sydd ag afiechyd