Compostiwr cartref

Nid ydym bellach yn cynnig biniau compost.

Beth sydd i’w roi yn y bin compost?

 • crwyn llysiau a ffrwythau
 • dail te, coffi mâl a phlisgyn wyau 
 • chwyn
 • gwallt
 • papur
 • tail anifeiliaid 
 • clipiadau bythwyrdd
 • dail
 • tociadau 
 • llwch sugnwr llwch
 • gwellt a gwair
 • toriadau gwair

Nid yw’r eitemau canlynol yn compostio’n dda a/neu fe allan nhw fod yn niweidiol i’r broses o gompostio:

 • hylifau’r corff
 • clytiau tafladwy
 • hancesi papur wedi eu defnyddio
 • carthion - dynol/cathod/cŵn
 • cerdyn neu bapur o liwiau llachar neu sgleiniog
 • cerrig
 • gwydr
 • metel
 • plastig
 • hylifau glanhau a chemegau eraill y cartref/yr ardd
 • cig
 • planhigion sydd ag afiechyd