Effeithlonrwydd ynni

Gwybodaeth am sut y gallwch wneud eich cartref yn fwy effeithlon o ran ynni.

Services and information

Cymhwysedd Hyblyg: Datganiad o Fwriad

Mae’r datganiad hwn yn nodi meini prawf cymhwysedd hyblyg Cyngor Sir Ddinbych ar gyfer y rhaglen ECO4: Rhagfyr 2022 i Fawrth 2026.

Cael cymorth gyda chostau effeithlonrwydd ynni (gwefan allanol)

Mae’n bosibl y gallech gael cymorth gyda chostau i wneud eich cartref yn fwy effeithlon os ydych yn berchen ar eich cartref neu’n rhentu gan landlord preifat.

Yr Ymddiriedolaeth Arbed Ynni (gwefan allanol)

Mae’r Ymddiriedolaeth Arbed Ynni yn rhoi cyngor gwrthrychol am ddim ar sut allwch chi arbed arian trwy ddod yn fwy effeithlon o ran ynni.

Awgrymiadau ar arbed ynni i arbed arian (gwefan allanol)

Gwybodaeth gan Lywodraeth y DU am awgrymiadau i arbed arian, o gamau hawdd sy’n costio dim i fuddsoddiadau mwy, a allai arbed arian i chi.

Cyngor ar Bopeth (gwefan allanol)

Gwybodaeth gan Gyngor ar Bopeth am sut y gallwch wneud eich cartref yn fwy effeithlon o ran ynni.

Dod o hyd i dystysgrif ynni (gwefan allanol)

Dod o hyd i dystysgrif ynni ar gyfer cartrefi, eiddo busnes ac adeiladau cyhoeddus.

Ffyrdd o arbed ynni yn eich cartref (gwefan allanol)

Gallwch gael argymhellion gan Lywodraeth y DU am welliannau a allai wneud eich cartref yn rhatach i’w gynhesu a’i gadw’n gynnes.

Y Ganolfan Ynni Cynaliadwy (gwefan allanol)

Cyngor ar ynni gan y Ganolfan Ynni Cynaliadwy sy’n mynd i’r afael â’r argyfwng hinsawdd a rhoi stop ar y dioddefaint a achosir gan gartrefi oer.