Ffurflen gais am Taliad Dewisol Tai: Gymorth gyda blaendal neu gostau symud

Beth sy'n digwydd i fy ngwybodaeth?

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn casglu eich gwybodaeth bersonol er mwyn darparu gwasanaethau sydd yn berthnasol i’ch cais.

Darllenwch ein hysbysiad preifatrwydd arlein i gael rhagor o wybodaeth ynghylch sut rydym ni’n trin eich gwybodaeth bersonol.

 • Cyn i chi ddechrau

  I lenwi’r ffurflen hon, bydd angen i chi ddarparu:

  • Eich cyfeiriad presennol a newydd
  • Enwau a dyddiadau geni pawb yn eich aelwyd
  • Enw a chyfeiriad y landlord a/neu y cwmni symud

  Llythyr tenantiaeth a dyfynbrisiau symud

  Byddwch yn cael y dewis i uwchlwytho dogfen neu ddelwedd o’r llythyr tenantiaeth gan eich landlord newydd a/neu ddyfynbris gan y cwmni symud. Mae hyn yn ein helpu i wneud penderfyniad ar eich cais.

  Manylion Banc

  Bydd yn ddefnyddiol os gallwch ddarparu manylion banc eich landlord newydd neu’r cwmni symud. Nid oes rhaid i chi ddarparu’r rhain ond gallai gymryd mwy o amser i wneud Taliad Dewisol Tai heb y manylion hyn.