Ffurflen gais am Daliad Dewisol Tai: Gymorth gyda'ch rhent parhaus

Beth sy'n digwydd i fy ngwybodaeth?

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn casglu eich gwybodaeth bersonol er mwyn darparu gwasanaethau sydd yn berthnasol i’ch cais.

Darllenwch ein hysbysiad preifatrwydd arlein i gael rhagor o wybodaeth ynghylch sut rydym ni’n trin eich gwybodaeth bersonol.

 • Cyn i chi ddechrau

  I lenwi’r ffurflen hon, rhaid i chi ddarparu:

  • Eich cyfeiriad presennol
  • Enwau a dyddiadau geni pawb ar eich aelwyd
  • Manylion banc ble hoffech i'r taliad a wneir fynd (un ai eich landlord neu chi eich hun)
  • Manylion eich incwm a'ch gwariant
  • Manylion unrhyw gynilion sydd gennych
  • 2 fis o ddatganiadau banc, gall methu â darparu'r rhain arwain at wrthod gwrthod eich cais