Cysylltu â ni: Ardrethi Busnes

Beth sy'n digwydd i fy ngwybodaeth?

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn casglu eich gwybodaeth bersonol er mwyn darparu gwasanaethau sydd yn berthnasol i’ch cais.

Darllenwch ein hysbysiad preifatrwydd arlein i gael rhagor o wybodaeth ynghylch sut rydym ni’n trin eich gwybodaeth bersonol.

Arlein

* = wybodaeth ofynnol.

  • Eich manylion

Ffôn

01824 706000

Dewiswch eich iaith (1 ar gyfer y Gymraeg, 2 ar gyfer Saesneg) yna 2 ar gyfer Treth y Cyngor, Budd-daliadau Tai a Gyfraddau Busnes.

Dydd Llun i Dydd Iau: 8:45am to 5pm

Dydd Gwener: 8:45am to 4:30pm