Rhoi gwybod am fater iechyd a diogelwch yn y gweithle

Os ydych chi’n pryderu am fater iechyd a diogelwch mewn gweithle, yn dibynnu ar fath y gweithle, mae’n rhaid i chi gysylltu â’r Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch (HSE).

Pryd i gysylltu â ni

Fe allwch chi gysylltu â ni am y mathau canlynol o safleoedd:: 

 • swyddfeydd (ac eithrio swyddfeydd y llywodraeth)
 • siopau
 • gwestai
 • tai bwyta
 • safleoedd hamdden
 • ysgolion meithrin a grwpiau chwarae
 • tafarndai a chlybiau
 • amgueddfeydd (eiddo preifat)
 • mannau addoli
 • llety gwarchod a chartrefi gofal 

Pa bryd i gysylltu â’r Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch

Mae’r Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch yn gyfrifol am orfodi iechyd a diogelwch yn y gweithleoedd isod: 

 • ffatrïoedd
 • ffermydd
 • safleoedd adeiladu
 • sefydliadau niwclear
 • cloddfeydd
 • ysgolion a cholegau
 • ffeiriau
 • systemau nwy, trydan a dŵr
 • ysbytai a chartrefi nyrsio
 • safleoedd llywodraeth ganolog a llywodraeth leol
 • sefydliadau alltraeth

Fe allwch chi gyflwyno cwyn i'r Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch ar-lein (gwefan allanol).