Cynllun Gwella Tâl Salwch Statudol ar gyfer Cymhorthydd Personol sy’n cael eu talu drwy daliadau uniongyrchol

Beth sy'n digwydd i fy ngwybodaeth?

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn casglu eich gwybodaeth bersonol er mwyn darparu gwasanaethau sydd yn berthnasol i’ch cais. Ni fydd yr wybodaeth yma’n cael ei rannu gydag unrhyw drydydd parti oni bai bod angen gwneud hynny yn ôl y gyfraith.

Darllenwch ein hysbysiad preifatrwydd arlein i gael rhagor o wybodaeth ynghylch sut rydym ni’n trin eich gwybodaeth bersonol.

  • Cyn i chi ddechrau

    Bydd angen i chi lenwi’r ffurflen hawlio hon ar gyfer pob absenoldeb.

    Cyn y gallwch hawlio am unrhyw absenoldebau, bydd angen i chi roi ffurflen datganiad Tâl Salwch Statudol i ni. Dim ond unwaith y bydd angen i chi roi’r ffurflen hon i ni.


  • Ydych chi wedi rhoi ffurflen datganiad Tâl Salwch Statudol i ni o’r blaen?