Cynllun Gwella Tâl Salwch Statudol ar gyfer Cymhorthydd Personol sy’n cael eu talu drwy daliadau uniongyrchol

Beth sy'n digwydd i fy ngwybodaeth?

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn casglu eich gwybodaeth bersonol er mwyn darparu gwasanaethau sydd yn berthnasol i’ch cais.

Darllenwch ein hysbysiad preifatrwydd arlein i gael rhagor o wybodaeth ynghylch sut rydym ni’n trin eich gwybodaeth bersonol.

  • Cyn i chi ddechrau

    Bydd angen i chi lenwi’r ffurflen hawlio hon ar gyfer pob absenoldeb.

    Cyn y gallwch hawlio am unrhyw absenoldebau, bydd angen i chi roi ffurflen datganiad Tâl Salwch Statudol i ni. Dim ond unwaith y bydd angen i chi roi’r ffurflen hon i ni.


  • Ydych chi wedi rhoi ffurflen datganiad Tâl Salwch Statudol i ni o’r blaen?