Adeiladau'r Frenhines: Diweddariadau diwethaf

Marchnad y Frenhines, y Rhyl: Cyfleoedd

Rydym yn chwilio am weithredwr i reoli’r datblygiad newydd ym Marchnad y Frenhines y Rhyl, Sir Ddinbych, Gogledd Cymru. Bydd Marchnad y Frenhines yn darparu neuadd amlddefnydd ac yn cynnig casgliad o fwytai artisan, a gofod ar gyfer manwerthu a digwyddiadau.

Mae'r datblygiad yn cynnwys 18 uned unigol, bar dwy ochr a gofod digwyddiadau hyblyg dan do, a gofod awyr agored ar gyfer cynnal digwyddiadau, marchnadoedd neu rywle i eistedd.

Marchnad y Frenhines Cynnig


Cyngor yn chwilio am weithredwr ar gyfer Marchnad y Frenhines yn y Rhyl (07/09/2022)

Mae waith ddechrau ar Farchnad y Frenhines (30/08/2022)

Dyfarnu contract adeiladu cam 1 Prosiect Adeiladau'r Frenhines (20/06/2022)

Mae cynlluniau i ymlaen gyda cham un prosiect Adeiladau’r Frenhines (10/02/2022)

Cynllunio wedi'i gymeradwyo ar Adeiladau'r Frenhines (08/09/2021)

Gwaith dymchwel wedi ailgychwyn ar Adeiladau'r Frenhines yn y Rhyl (29/07/2021)

Rhoi'r gorau am y tro i ddymchwel Adeiladau'r Frenhines yn y Rhyl (18/06/2021)

Mae'r broses wedi dechrau dewis contractwr ar gyfer Adeiladau'r Frenhines (21/04/2021)

Asedau Hanesyddol yn Adeiladau'r Frenhines yn parhau i gadw (23/02/2021)

Penodi contractwr i ddymchwel Adeiladau'r Frenhines (11/01/2021)

Cyllid wedi'i sicrhau ar gyfer datblygiad Adeiladau'r Frenhines (24/09/2020)