Marchnad y Frenhines, y Rhyl - Datganiadau o Ddiddordeb 

Rydym yn chwilio am bobl sydd â diddordeb mewn gwerthu yn y datblygiad newydd ym Marchnad y Frenhines y Rhyl, Sir Ddinbych, Gogledd Cymru. Bydd Marchnad y Frenhines yn darparu neuadd amlddefnydd ac yn cynnig casgliad o fwytai artisan, a gofod ar gyfer manwerthu a digwyddiadau.

Mae'r datblygiad yn cynnwys 18 uned unigol, bar dwy ochr a gofod digwyddiadau hyblyg dan do, a gofod awyr agored ar gyfer cynnal digwyddiadau, marchnadoedd neu rywle i eistedd.

Beth sy'n digwydd i fy ngwybodaeth?

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn casglu eich gwybodaeth bersonol er mwyn darparu gwasanaethau sydd yn berthnasol i’ch cais.

Darllenwch ein hysbysiad preifatrwydd arlein i gael rhagor o wybodaeth ynghylch sut rydym ni’n trin eich gwybodaeth bersonol.

  • Eich manylion
  • Cyfeiriad gohebu

    Nodwch god post Sir Ddinbych yna cliciwch y botwm ‘Canfod cyfeiriad’.

    Neu, teipiwch eich cyfeiriad isod.