Cynllun Amddiffyn Arfordir Canol Prestatyn: Oriel

Crëwyd y delweddau isod wrth ddechrau dylunio'r cynllun, er mwyn rhoi rhyw syniad o sut olwg a fyddai ar y dewis a ffefrir. Mae'r gwaith dylunio'n parhau ac ni fydd y cynllun gorffenedig o reidrwydd yn union yr un fath â'r delweddau hyn.

Amddiffynfa Arfordirol Canol Prestatyn: Delweddu 01

Golygfa uchel tuag at Glwb Golff Y Rhyl o’r môr, yn dangos arglawdd uwch o amgylch ymyl y cwrs golff.


Amddiffynfa Arfordirol Canol Prestatyn: Delweddu 02

Golygfa uchel tuag at Glwb Golff Y Rhyl o’r môr, yn dangos arglawdd uwch o amgylch ymyl y cwrs golff.


Amddiffynfa Arfordirol Canol Prestatyn: Delweddu 03

Golygfa o’r awyr yn edrych i lawr ar Glwb Golff Y Rhyl de-ddwyrain, yn dangos arglawdd uwch o amgylch ymyl y cwrs golff.


Amddiffynfa Arfordirol Canol Prestatyn: Delweddu 04

Golygfa uchel yn edrych tua’r gorllewin ar hyd yr A458 yn dangos arglawdd gwair 3m o uchder yn rhedeg ar hyd ymyl y cwrs golff.


Amddiffynfa Arfordirol Canol Prestatyn: Delweddu 05

Golygfa uchel o Glwb Golff Y Rhyl o’r de-ddwyrain yn dangos arglawdd uwch ger ffordd yr A458 a ffordd fynediad y clwb golff.


Amddiffynfa Arfordirol Canol Prestatyn: Delweddu 06

Golygfa uchel o uwch ben yr arglawdd uwch arfaethedig, yn edrych i’r gorllewin tuag at ganol tref Y Rhyl.


Amddiffynfa Arfordirol Canol Prestatyn: Delweddu 07

Golygfa uchel yn edrych tua’r gorllewin ar hyd yr A458 yn dangos arglawdd gwair 3m o uchder yn rhedeg ar hyd ymyl y cwrs golff.


Amddiffynfa Arfordirol Canol Prestatyn: Delweddu 08

Golygfa o ben yr arglawdd gwair arfaethedig, yn edrych i’r dwyrain ar draws y cwrs golff.


Amddiffynfa Arfordirol Canol Prestatyn: Delweddu 09

Golygfa o ben yr arglawdd gwair arfaethedig, yn edrych tua’r gorllewin ar hyd pen 3 metr o led yr amddiffynfa.


Amddiffynfa Arfordirol Canol Prestatyn: Delweddu 10

Golygfa o ben yr arglawdd gwair arfaethedig, yn edrych tua’r gorllewin ar hyd copa 3 metr o led yr amddiffynfa.


Amddiffynfa Arfordirol Canol Prestatyn: Delweddu 11

Golygfa uchel yn edrych ar draws yr A458 tuag at y môr, yn dangos yr arglawdd newydd arfaethedig a’r cwrs golff y tu ôl iddo.


Amddiffynfa Arfordirol Canol Prestatyn: Delweddu 12

Golygfa uchel yn edrych i’r gogledd-ddwyrain o’r A458, yn dangos yr arglawdd newydd arfaethedig a’r cwrs golff y tu ôl iddo.


Amddiffynfa Arfordirol Canol Prestatyn: Delweddu 13

Golygfa uchel yn edrych i’r gogledd-orllewin o’r A458, yn dangos yr arglawdd newydd arfaethedig a’r cwrs golff y tu ôl iddo.


JBA Consulting Balfour Beatty logo Logo Llywodraeth Cymru