Cynllun Amddiffyn Arfordir Canol Prestatyn: Oriel

Mae'r delweddau isod yn helpu i roi syniad o sut y byddai’r arglawdd yn y cynllun yn edrych. Crëwyd y delweddau wrth ddechrau dylunio’r cynllun, ac mae’r rhai isod wedi cael eu diweddaru yn dilyn y cyfnod cyn ymgeisio i ddangos y dyluniad sydd wedi’i ddatblygu.

Sylwch mai enghreifftiol yw’r delweddau. Maent yn dangos lleoliad a maint yr arglawdd dan sylw, ond nid ydynt yn dangos yr holl fanylion dylunio.

Central Prestatyn Coastal Defence Scheme: Visualisation 21

Golygfa uchel tuag at Glwb Golff Y Rhyl o’r môr, yn dangos arglawdd uwch o amgylch ymyl y cwrs golff.


Central Prestatyn Coastal Defence Scheme: Visualisation 19

Golygfa o’r awyr yn edrych i lawr ar Glwb Golff Y Rhyl gogledd-ddwyrain, yn dangos arglawdd uwch o amgylch ymyl y cwrs golff.


Central Prestatyn Coastal Defence Scheme: Visualisation 16

Golygfa o'r awyr yn edrych i lawr ar Glwb Golff y Rhyl o’r gorllewin, yn dangos yr arglawdd arfaethedig o amgylch ymyl y cwrs golff.


Central Prestatyn Coastal Defence Scheme: Visualisation 17

Golygfa o’r dwyrain yn edrych i’r gorllewin tuag at Glwb Golff y Rhyl. Mae’r ddelwedd yn dangos aliniad yr arglawdd o amgylch ymyl y cwrs golff, gyferbyn â’r A548 Ffordd yr Arfordir, Terfyn Pella Avenue a Green Lanes.


Central Prestatyn Coastal Defence Scheme: Visualisation 15

Golygfa o’r ramp mynediad a’r grisiau yn y canol o’r A548 Ffordd yr Arfordir dros yr arglawdd.


Central Prestatyn Coastal Defence Scheme: Visualisation 18

Golygfa tua’r gogledd-ddwyrain o’r A458 Ffordd yr Arfordir yn dangos yr arglawdd newydd arfaethedig.


Central Prestatyn Coastal Defence Scheme: Visualisation 20

Golygfa tua’r gogledd-orllewin o’r A458 Ffordd yr Arfordir yn dangos yr arglawdd newydd arfaethedig a’r cwrs golff y tu ôl iddo.

JBA Consulting Balfour Beatty logo Welsh Government logo