Rownd 2 y Gronfa Ffyniant Bro: Cynllun Cyflawni’r Rhaglen

Logo Wedi ei ariannu gan Llywodraeth y DU

Gwybodaeth am gynlluniau cyflawni rhaglen prosiect Rownd 2 Cronfa Ffyniant Bro.

Cerrig milltir allweddol y cynllun cyflawni

Mae cerrig milltir y cynllun cyflawni yn rhai dros dro ac yn seiliedig ar y wybodaeth orau sydd ar gael yn ystod y cam hwn o ddatblygiad y prosiect.

Bydd y wybodaeth hon yn cael ei diweddaru os bydd y wybodaeth yn newid.

Dewiswch un o’r prosiectau canlynol i weld cerrig milltir allweddol y cynllun cyflawni:

Sgwâr Sant Pedr
Cynllun Cyflawni Rhaglen Sgwâr Sant Pedr
Carreg filltir allweddol Dyddiad
Ymgynghori ac ymgysylltu Mawrth/Ebrill/Mai 2024
Dyluniadau manwl ar gael Mawrth/Ebrill 2024
Cyflwyno Gorchymyn Rheoleiddio Traffig Medi/Hydref/Tachwedd 2024
Dechrau caffael Rhagfyr 2024
Dechrau’r gwaith adeiladu Medi 2025
Trosglwyddo Chwefror 2026
Eglwys a Chlwystai Sant Pedr
Cynllun Cyflawni Rhaglen Eglwys a Chlwystai Sant Pedr
Carreg filltir allweddol Dyddiad
Dechrau caffael Chwefror 2024
Dechrau’r gwaith adeiladu Ebrill 2024
Cwblhau’r gwaith adeiladu / Trosglwyddo Mawrth/Ebrill 2025
Tŵr Cloc Rhuthun
Cynllun Cyflawni Tŵr Cloc Rhuthun
Carreg filltir allweddol Dyddiad
Dechrau caffael Chwefror/Mawrth 2024
Ymgynghori ac ymgysylltu Mawrth/Ebrill/Mai 2024
Dechrau’r gwaith adeiladu Mehefin 2024
Cwblhau’r gwaith adeiladu / Trosglwyddo Hydref/Tachwedd 24
46 Stryd Clwyd / Carchar Rhuthun
Cynllun Cyflawni Rhaglen 46 Stryd Clwyd / Carchar Rhuthun
Carreg filltir allweddol Dyddiad
Dyluniadau manwl ar gael Mawrth/Ebrill 2024
Cais cynllunio wedi’i gyflwyno Mawrth/Ebrill 2024
Dechrau caffael Awst/Medi 2024
Dechrau’r gwaith adeiladu Tachwedd 2024
Cwblhau’r gwaith adeiladu / Trosglwyddo Mai/Mehefin 2025
Nantclwyd y Dre Rhuthun
Cynllun Cyflawni Rhaglen Nantclwyd y Dre Rhuthun
Carreg filltir allweddol Dyddiad
Cais cynllunio wedi’i gyflwyno Mawrth/Ebrill 2024
Dechrau caffael Gorffennaf / Awst 24
Dechrau’r gwaith adeiladu Tachwedd 2024
Cwblhau’r gwaith adeiladu / Trosglwyddo Gorffennaf/Awst 2025
Cae Ddôl Rhuthun
Cynllun Cyflawni Rhaglen Cae Ddôl Rhuthun
Carreg filltir allweddol Dyddiad
Ymgynghori ac ymgysylltu Mawrth/Ebrill/Mai 2024
Cais cynllunio wedi’i gyflwyno Hydref 2024
Dechrau’r gwaith adeiladu Medi 2025
Cwblhau’r gwaith adeiladu / Trosglwyddo Chwefror 2026
Moel Famau Facilities and Cycle Paths
Moel Famau Facilities and Cycle Paths Programme Delivery Plan
Carreg filltir allweddol Dyddiad
Ymgynghori ac ymgysylltu Chwefror/Mawrth 2024
Cais cynllunio wedi’i gyflwyno Ebrill/Mehefin 2024
Dechrau caffael Awst/Medi 2024
Dechrau’r gwaith adeiladu Rhagfyr 2024
Cwblhau’r gwaith adeiladu / Trosglwyddo Mehefin 2025
Cyfleusterau a Llwybrau Beicio Moel Famau
Cynllun Cyflawni Rhaglen Cyfleusterau a Llwybrau Beicio Moel Famau
Carreg filltir allweddol Dyddiad
Ymgynghori ac ymgysylltu Chwefror/Mawrth 2024
Cyflwyno Cais Cynllunio a Chais am Drwydded Gweithgarwch Perygl Llifogydd Ebrill 2024/Medi 2024
Dechrau caffael Awst/Medi 2024
Dechrau’r gwaith adeiladu Rhagfyr 2024
Cwblhau’r gwaith adeiladu / Trosglwyddo Mehefin 2025
Ysgol Bryneglwys - Canolbwynt Cymunedol
Ysgol Bryneglwys - Cynllun Cyflawni’r Rhaglen Canolbwynt Cymunedol
Carreg filltir allweddol Dyddiad
Dechrau caffael Chwefror 2024
Dechrau’r gwaith adeiladu Ebrill 2024
Trosglwyddo Medi 2024
Gwyddelwern - Canolbwynt Cymunedol
Gwyddelwern - Cynllun Cyflawni’r Rhaglen Canolbwynt Cymunedol
Carreg filltir allweddol Dyddiad
Ymgynghoriad cyn cynllunio Mawrth 2024
Cais cynllunio wedi’i gyflwyno Ebrill/Mehefin 2024
Cyflwyno cais SAB Ebrill/Gorffennaf 2024
Dechrau caffael Tachwedd 2024
Dechrau’r gwaith adeiladu Mawrth 2025
Cwblhau’r gwaith adeiladu / Trosglwyddo Rhagfyr 2025

Logo Wedi'i Yrru Gan Ffyniant Bro