Anghenion Sipsiwn a Theithwyr o ran tai

Mae’r Asesiad Llety Sipsiwn a Theithwyr Conwy 2022 bellach wedi cau a bydd yr asesiad nesaf yn cael ei gynnal yn 2027.

Mae’n rhaid i’r Cyngor gynnal Asesiad o Anghenion Llety Sipsiwn a Theithwyr o’r newydd bob pum mlynedd er mwyn asesu anghenion teuluoedd Sipsiwn, aelodau o Sioeau Teithiol a Theithwyr yn Sir Ddinbych am lety yn awr ac yn y dyfodol

Bydd astudiaeth 2022, unwaith y caiff ei gwblhau a’i gymeradwyo gan Lywodraeth Cymru, yn disodli’r un blaenorol a gymeradwywyd yn 2017. Gallwch gael mynediad at gopi o’r asesiad blaenorol isod.

Asesiad o Lety Sipsiwn a Theithwyr 2017 (PDF, 2.8MB)