Anghenion Sipsiwn a Theithwyr o ran Tai

Mae Deddf Tai Cymru (2014) yn gofyn fod pob awdurdod lleol yng Nghymru yn nodi anghenion Sipsiwn a Theithwyr o ran tai yn ei ardal ac yn darparu ar gyfer unrhyw anghenion a nodir.

Cymeradwyodd Llywodraeth Cymru Asesiad Anghenion Llety Sipsiwn a Theithwyr Sir Ddinbych ym mis Mawrth 2017 a nododd bod angen 6 llain preswyl ar safle parhaol a 4-5 llain symudol (arhosiad byr).

Asesiad o Lety Sipsiwn a Theithwyr (PDF, 2.8MB)

Dogfennau cysylltiedig