Sipsiwn a Theithwyr

Gwybodaeth am Sipsiwn a Theithwyr.

Services and information

Sipsiwn a Theithwyr - Cyflwyniad

Mae yna draddodiad maith o Sipsiwn a Theithwyr ar draws y DU. Mae amcangyfrifon diweddaraf yn dangos bod hyd at 300,000 o deithwyr traddodiadol yn byw ar draws y wlad.

Cyngor i Sipsiwn a Theithwyr

Darllenwch wybodaeth a chyngor i Sipsiwn a Theithwyr.

Cyngor i dirfeddianwyr

Perchennog y tir sy'n gyfrifol am wersylloedd ar dir preifat. Dysgwch fwy am yr hyn y gellir ei wneud os oes gwersyll diawdurdod yn cael ei osod ar dir preifat.

Anghenion Sipsiwn a Theithwyr o ran Tai

Edrychwch ar yr Asesiad Llety Sipsiwn a Theithwyr i ganfod beth ydym yn ei wneud i ddiwallu anghenion Sipsiwn a Theithwyr o ran tai.

Gwersylloedd diawdurdod

Os caiff gwersyll diawdurdod ei sefydlu ar dir yn ein meddiant ni, byddwn yn cymryd camau gorfodi.

Canllawiau i'r rhai sy'n cefnogi cymunedau Sipsiwn a Theithwyr: COVID-19

Gwybodaeth i awdurdodau lleol i’w helpu i gefnogi’r cymunedau Sipsiwn a Theithwyr sy'n byw ar safleoedd neu ar ochr ffyrdd.