Etholiadau Comisiynydd Heddlu a Throseddu

Mae Comisiynwyr Heddlu a Throseddu yn gyfrifol am y ffordd y mae trosedd yn cael ei drin yn eu rhanbarth.

Comisiynydd Gogledd Cymru yw Owain Arfon Jones. Mae o’n gyfrifol am ddwyn y Prif Gwnstabl Heddlu Gogledd Cymru i gyfrif ar eich rhan ac yn goruchwylio sut mae trosedd yn cael ei daclo yng Ngogledd Cymru gan sicrhau bod yr heddlu yn darparu gwasanaeth da.