Pleidleisio ac etholiadau

Popeth y mae arnoch angen ei wybod am etholiadau a phleidleisio yn Sir Ddinbych. 

Etholiadau Seneddol y Deyrnas Gyfunol (yr Etholiad Cyffredinol)

Cynhaliwyd etholiad cyffredinol ddydd Iau 4 Gorffennaf 2024.

ID Pleidleisiwr

Mae’n rhaid i bleidleiswyr yng Nghymru ddangos prawf adnabod â llun er mwyn pleidleisio mewn gorsafoedd pleidleisio mewn rhai etholiadau.

Mae hyn yn berthnasol i’r canlynol:

  • Etholiadau Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd
  • Is-etholiadau Seneddol y DU
  • Deisebau adalw
  • O fis Hydref 2023, bydd hyn hefyd yn berthnasol i Etholiadau Cyffredinol y DU.

Gwasanaethau a gwybodaeth

Etholiadau cyngor sir (etholiadau lleol)

Dysgwch fwy am etholiadau'r cyngor sir.

Etholiadau cynghorau dinas, tref a chymuned

Dysgwch fwy am etholiadau cynghorau dinas, tref a chymuned.

Cofrestru i bleidleisio (gwefan allanol)

Mae dy bleidlais yn cyfri, paid colli dy gyfle. Ewch gov.uk gofrestru i bleidleisio.

Sut i bleidleisio

Sut i bleidleisio, gan gynnwys drwy’r post a thrwy ddirprwy.

Isetholiadau

Dysgwch fwy am Isetholiadau.

Bod yn gynghorydd

Canfod beth mae cynghorwyr yn ei wneud a sut i fod yn un.

Cofrestru i bleidleisio

Canfyddwch a ydych chi’n gymwys i bleidleisio a sut i gofrestru.

Y gofrestr etholiadol a'r gofrestr 'agored'

Gwybodaeth am y gofrestr etholiadol a'r gofrestr 'agored'.

Gorsafoedd pleidleisio

Dod o hyd i'ch gorsaf bleidleisio.

Etholiadau Senedd Cymru

Darganfod mwy am etholiad Senedd Cymru a gweld canlyniadau’r etholiad.

Etholiadau Seneddol (etholiadau cyffredinol)

Dysgwch fwy am etholiadau Seneddol (etholiadau cyffredinol).

Etholiadau Comisiynydd Heddlu a Throseddu

Darganfod mwy am etholiad Comisiynwyr yr Heddlu a Throsedd a gweld canlyniadau’r etholiad.

Canlyniadau etholiadau blaenorol

Gweler canlyniadau etholiadau blaenorol.

Refferenda

Dysgwch fwy am refferenda.

Gweithio yn yr etholiadau

Dysgwch am weithio mewn etholiadau.

Treuliau etholiad

Mae 'treuliau etholiad' yn golygu'r arian sydd ar ymgeiswyr a phleidiau gwleidyddol ei angen i brynu eitemau a gwasanaethau yn ystod ymgyrch etholiad.