Ymgynghoriadau

Rydym ni’n cynnal ymgynghoriadau i dderbyn eich barn chi ar nifer o faterion.

Ymgynghoriad ar godi'r premiwm treth y cyngor ar gyfer cartrefi gwag hirdymor ac ail gartrefi

Hoffem wybod eich barn ynghylch ein cynhigion i godi premiwm treth y cyngor ar gyfer cartrefi gwag hirdymor ac ail gartrefi yn Sir Ddinbych.

Dysgwch fwy a lleisiwch eich barn ar yr ymgynghoriad hwn.

Services and information

Cymryd rhan

Darganfyddwch am ymgynghoriadau a chyfleoedd ymgysylltu, cymerwch ran a rhowch eich barn.

Ymgynghoriadau cyfredol

Gwybodaeth am ymgynghoriadau cyfredol a sut i ddweud eich dweud.

Teithio Llesol

Dweud eich dweud am gerdded a beicio yn Sir Ddinbych.