Ymgynghoriadau

Rydym ni’n cynnal ymgynghoriadau i dderbyn eich barn chi ar nifer o faterion.

Ymgynghoriad trwyddedu gorfodol ar gyfer triniaethau arbennig yng Nghymru

Llywodraeth Cymru eisiau barn ar gynllun trwyddedu gorfodol ar gyfer aciwbigo, tyllu'r corff, electrolysis a thatwio.

Mwy am y ymgynghoriad trwyddedu gorfodol ar gyfer triniaethau arbennig yng Nghymru (gwefan allanol)

Services and information

Cymryd rhan

Darganfyddwch am ymgynghoriadau a chyfleoedd ymgysylltu, cymerwch ran a rhowch eich barn.

Ymgynghoriadau cyfredol

Gwybodaeth am ymgynghoriadau cyfredol a sut i ddweud eich dweud.

Teithio Llesol

Dweud eich dweud am gerdded a beicio yn Sir Ddinbych.