Ymgynghoriadau

Rydym ni’n cynnal ymgynghoriadau i dderbyn eich barn chi ar nifer o faterion.

Ewch yn syth i...

 

Ymgynghoriadau wedi cauGwybodaeth am ganlyniadau ymgynghoriadau sydd bellach wedi cau.

 

Ymgynghoriadau cyfredolGwybodaeth am ymgynghoriadau cyfredol a sut i ddweud eich dweud.

 

Arolwg preswylwyrRydym ni’n defnyddio arolygon preswylwyr i weld beth ydi’ch barn chi am eich cymuned a’r gwasanaethau rydych chi’n eu derbyn gan y cyngor.

.

Mwy...

Sgwrs y Sir