Cyfansoddiad gwleidyddol y cyngor

Mae gan Gyngor Sir Ddinbych 48 o gynghorwyr.

Mae nifer y cynghorwyr ym mhob plaid wleidyddol fel a ganlyn:

  • Llafur: 17 cynghorydd
  • Annibynnol: 13 cynghorydd
  • Plaid Cymru – The Party of Wales: 8 cynghorydd
  • Ceidwadwyr Cymreig: 7 cynghorydd
  • Wales Green Party – Plaid Werdd Cymru: 2 cynghorydd
  • Amhleidiol: 1 cyngorhydd

Gysylltu â chynghorydd.