Cyfansoddiad gwleidyddol y cyngor

Mae gan Gyngor Sir Ddinbych 47 o gynghorwyr.

Mae nifer y cynghorwyr ym mhob plaid wleidyddol fel a ganlyn:

  • Ceidwadwyr – 15 cynghorydd
  • Llafur – 12 cynghorydd
  • Annibynnol – 10 cynghorydd
  • Plaid Cymru – 9 cynghorydd
  • Niwtral – 1 cynghorydd

Gweler enwau cynghorwyr a’u manylion cyswllt yma.