Logo Grwner Ei Fawrhydi dros Ogledd Cymru

Crwneriaid

Gwybodaeth am Wasanaeth Uwch Grwner Ei Fawrhydi ar gyfer Gogledd Cymru (Dwyrain a Chanol) sy’n cynnwys Sir Ddinbych, Conwy, Wrecsam a Sir y Fflint.

Services and information

Cwestau

Dysgu am gwestau gan gynnwys pryd cânt eu cynnal.

GOV.UK Canllaw i wasanaethau’r crwner (gwefan allanol)

Mae’r ‘Canllaw i wasanaethau’r crwner’ ar gyfer pobl sydd mewn galar ac eraill sydd o bosibl wedi’u heffeithio gan ymchwiliad crwner neu’n mynychu cwest crwner.