Cwestau

Cynhelir cwest i gofnodi:

 • Pwy oedd yr ymadawedig 
 • Pryd, ble a sut y digwyddodd achos meddygol y farwolaeth

Pan ddeuir i gasgliad, bydd y crwner yn cofnodi’r manylion sydd eu hangen er mwyn cofrestru’r farwolaeth.

Nid yw cwest yn penderfynu ynglŷn ag atebolrwydd sifil neu atebolrwydd troseddol ar ran rhywun a enwir.

Cofrestr Marwolaethau

Os penderfyna’r crwner bod angen cynnal cwest, ni chaiff y farwolaeth ei chofrestru nes bod y cwest wedi ei gwblhau, fodd bynnag rhoddir Tystysgrif Marwolaeth Dros Dro gan y crwner hyd nes y gellir cofrestru’n llawn. 

Wedi’r cwest, bydd y crwner yn cofrestru'r farwolaeth gyda chofrestrydd yr ardal lle digwyddodd y farwolaeth. Dyma ble mae swyddfeydd cofrestru Gogledd Cymru (Dwyrain a Chanolog):

Cwestau sydd ar y gweill

Dewiswch ddyddiad i weld pa gwestau sy’n digwydd ar y diwrnod hwnnw:

Mae’n anghyfreithlon gwneud unrhyw recordiadau neu dynnu lluniau o fewn Ystafell y Llys neu yn adeilad y Llys.
Dydd Mercher 28 a Dydd Iau 29 Chwefror 2024

Lleoliad cwest: Cwrt y Crwner, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, Sir Ddinbych, LL15 1YN

Jennifer Ann Trigger

 • Oed: 71
 • Lle a dyddiad marwolaeth: Wrexham Maelor, 31 Ionawr 2020
 • Amser y cwest: 10am
Dydd Mawrth 5 mis Mawrth 2024

Lleoliad cwest: Cwrt y Crwner, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, Sir Ddinbych, LL15 1YN

Connor Scott Jones

 • Oed: 22
 • Lle a dyddiad marwolaeth: Wrexham 1 Hydref 2023
 • Amser y cwest: 10am

Keith Scott Francis

 • Oed: 48
 • Lle a dyddiad marwolaeth: Llangollen 27 Mehefin 2023
 • Amser y cwest: 11am

Simon Lee Stead

 • Oed: 34
 • Lle a dyddiad marwolaeth: Kinmel Bay 10 Hydref 2023
 • Amser y cwest: 12 hanner dydd

Frederick William Price

 • Oed: 89
 • Lle a dyddiad marwolaeth: Wrexham Maelor 11 Hydref 2023
 • Amser y cwest: 2pm

Karen Lesley Wathan

 • Oed: 62
 • Lle a dyddiad marwolaeth: Glan Clwyd 15 Hydref 2023
 • Amser y cwest: 3pm
Dydd Mercher 6 Mawrth 2024

Lleoliad cwest: Cwrt y Crwner, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, Sir Ddinbych, LL15 1YN

Barrie Robert Jones

 • Oed: 69
 • Lle a dyddiad marwolaeth: Ruthin, 18 Hydref 2023
 • Amser y cwest: 10am

Martin Williams

 • Oed: 57
 • Lle a dyddiad marwolaeth: Wrexham, 24 Mai 2023
 • Amser y cwest: 11am

Mark Matthias McMahon

 • Oed: 48
 • Lle a dyddiad marwolaeth: Corwen, 17 Hydref 2023
 • Amser y cwest: 12 hanner dydd

Anthony Lewis

 • Oed: 75
 • Lle a dyddiad marwolaeth: Dolgarrog, 25 Medi 2023
 • Amser y cwest: 2pm

Keith Howarth

 • Oed: 59
 • Lle a dyddiad marwolaeth: Wrexham, 27 Gorffennaf 2023
 • Amser y cwest: 3pm
Dydd Gwener 8 Mawrth 2024

Lleoliad cwest: Cwrt y Crwner, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, Sir Ddinbych, LL15 1YN

William Henry Williams

 • Oed: 86
 • Lle a dyddiad marwolaeth: Glan Clwyd, 18 Hydref 2023
 • Amser y cwest: 10am

Marius Kasmocius

 • Oed: 31
 • Lle a dyddiad marwolaeth: Connah’s Quay, 30 Hydref 2023
 • Amser y cwest: 11am

Dominic Luke Pritchard

 • Oed: 28
 • Lle a dyddiad marwolaeth: Wrexham, 25 Medi 2023
 • Amser y cwest: 12 hanner dydd

Wayne Lloyd

 • Oed: 43
 • Lle a dyddiad marwolaeth: Flint, 27 Hydref 2023
 • Amser y cwest: 2pm

David Arthur Roberts

 • Oed: 84
 • Lle a dyddiad marwolaeth: Glan Clwyd, 21 Hydref 2023
 • Amser y cwest: 3pm

Paul Leonard Edwards

 • Oed: 60
 • Lle a dyddiad marwolaeth: Bangor on Dee, 20 Hydref 2023
 • Amser y cwest: 4pm
Dydd Llun 11 Mawrth 2024

Lleoliad cwest: Cwrt y Crwner, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, Sir Ddinbych, LL15 1YN

Glyn Williams

 • Oed: 75
 • Lle a dyddiad marwolaeth: Royal Stoke, 21 Hydref 2023
 • Amser y cwest: 10am

Carole Ann Myra Williams

 • Oed: 74
 • Lle a dyddiad marwolaeth: Royal Stoke, 3 Awst 2023
 • Amser y cwest:

David Templeman

 • Oed: 87
 • Lle a dyddiad marwolaeth: Llangollen, 9 Mehefin 2023
 • Amser y cwest: 12 hanner dydd

Liam Paul Maine

 • Oed: 34
 • Lle a dyddiad marwolaeth: Colwyn Bay, 20 Mehefin 2023
 • Amser y cwest: 2pm

John Rowan Roberts

 • Oed: 47
 • Lle a dyddiad marwolaeth: Wrexham, 10 Mai 2023
 • Amser y cwest: 3pm
Dydd Mawrth 19 Mis Mawrth 2024

Lleoliad cwest: Cwrt y Crwner, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, Sir Ddinbych, LL15 1YN

Lucy Miranda Jackson

 • Oed: 86
 • Lle a dyddiad marwolaeth: Wrexham Maelor, Wrexham Maelor 29 Hydref 2023
 • Amser y cwest: 10am

Rose Anne Edwards

 • Oed: 78
 • Lle a dyddiad marwolaeth: France, 21 Hydref 2023
 • Amser y cwest: 11am

Colin George Gough

 • Oed: 50
 • Lle a dyddiad marwolaeth: Wrexham Maelor, 4 Tachwedd 2023
 • Amser y cwest: 12 hanner dydd

Sheila Margaret Hollins

 • Oed: 84
 • Lle a dyddiad marwolaeth: Wrexham Maelor, 6 Tachwedd 2023
 • Amser y cwest: 2pm

Paul Alan Breeze

 • Oed: 61
 • Lle a dyddiad marwolaeth: Flint, 26 Gorffennaf 2023
 • Amser y cwest: 3pm

Kai Cullum

 • Oed: 19
 • Lle a dyddiad marwolaeth: Penryhn Bay, 20 Rhagfyr 2022
 • Amser y cwest: 4pm
Dydd Mercher 20 Mawrth 2024

Lleoliad cwest: Cwrt y Crwner, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, Sir Ddinbych, LL15 1YN

Maureen Elizabeth Owens

 • Oed: 79
 • Lle a dyddiad marwolaeth: Glan Clwyd, 9 Rhagfyr 2022
 • Amser y cwest: 10am

Winifred Mary Doran

 • Oed: 93
 • Lle a dyddiad marwolaeth: Glan Clwyd, 6 Medi 2023
 • Amser y cwest: 2pm
Dydd Gwener 22 Mawrth 2024

Lleoliad cwest: Cwrt y Crwner, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, Sir Ddinbych, LL15 1YN

Rowan Iarla Williams

 • Oed: 24
 • Lle a dyddiad marwolaeth: Mold, 6 Mehefin 2023
 • Amser y cwest: 10am

Amy Bronwen Ellis

 • Oed: 43
 • Lle a dyddiad marwolaeth: Holywell, 22 Mai 2023
 • Amser y cwest: 2pm
Dydd Mercher 27 Mawrth 2024

Lleoliad cwest: Cwrt y Crwner, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, Sir Ddinbych, LL15 1YN

Ann Parry

 • Oed: 76
 • Lle a dyddiad marwolaeth: Holywell Hospital, 11 Tachwedd 2023
 • Amser y cwest: 10am

Stephen Lee Jennings

 • Oed: 61
 • Lle a dyddiad marwolaeth: Llangollen, 9 Tachwedd 2023
 • Amser y cwest: 11am

Abdel Fenek

 • Oed: 34
 • Lle a dyddiad marwolaeth: Wrexham, 4 Medi 2023
 • Amser y cwest: 12 hanner dydd

David John Gibbison

 • Oed: 77
 • Lle a dyddiad marwolaeth: Colwyn Bay Hospital, 15 Tachwedd 2023
 • Amser y cwest: 2pm

Ann Margaret Cotgrove (Gwrandawiad Cyn Cwest)

 • Oed: 70
 • Lle a dyddiad marwolaeth: Glan Clwyd, 3 Mai 2022
 • Amser y cwest: 3pm

Cwestau trysor

Nid oes dim cwestau trysor wedi eu hamserlennu ar hyn o bryd.