Cwestau

Cynhelir cwest i gofnodi:

 • Pwy oedd yr ymadawedig 
 • Pryd, ble a sut y digwyddodd achos meddygol y farwolaeth

Pan ddeuir i gasgliad, bydd y crwner yn cofnodi’r manylion sydd eu hangen er mwyn cofrestru’r farwolaeth.

Nid yw cwest yn penderfynu ynglŷn ag atebolrwydd sifil neu atebolrwydd troseddol ar ran rhywun a enwir.

Cofrestr Marwolaethau

Os penderfyna’r crwner bod angen cynnal cwest, ni chaiff y farwolaeth ei chofrestru nes bod y cwest wedi ei gwblhau, fodd bynnag rhoddir Tystysgrif Marwolaeth Dros Dro gan y crwner hyd nes y gellir cofrestru’n llawn. 

Wedi’r cwest, bydd y crwner yn cofrestru'r farwolaeth gyda chofrestrydd yr ardal lle digwyddodd y farwolaeth. Dyma ble mae swyddfeydd cofrestru Gogledd Cymru (Dwyrain a Chanolog):

Cwestau sydd ar y gweill

Dewiswch ddyddiad i weld pa gwestau sy’n digwydd ar y diwrnod hwnnw:

Mae’n anghyfreithlon gwneud unrhyw recordiadau neu dynnu lluniau o fewn Ystafell y Llys neu yn adeilad y Llys.
Dydd Mawrth 4 Mehefin 2024

Lleoliad cwest: Cwrt y Crwner, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, Sir Ddinbych, LL15 1YN

Angela Dawn Williams

 • Oed: 62
 • Lle a dyddiad marwolaeth: Flint, 5 Mehefin 2023
 • Amser y cwest: 10am

Anthony David Hughes

 • Oed: 42
 • Lle a dyddiad marwolaeth: Royal Stoke, 14 Gorffennaf 2023
 • Amser y cwest: 12 hanner dydd

Marina Ellen Guy

 • Oed: 87
 • Lle a dyddiad marwolaeth: Glan Clwyd, 19 Mai 2023
 • Amser y cwest: 2pm
Dydd Iau 6 Mehefin 2024

Lleoliad cwest: Cwrt y Crwner, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, Sir Ddinbych, LL15 1YN

Patrick Terence Rush

 • Oed: 73
 • Lle a dyddiad marwolaeth: Glan Clwyd, 25 Ebrill 2023
 • Amser y cwest: 10am
Dydd Iau 13 Mehefin 2024

Lleoliad cwest: Cwrt y Crwner, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, Sir Ddinbych, LL15 1YN

Arthur Wynne

 • Oed: 78
 • Lle a dyddiad marwolaeth: Llanrwst, 3 Medi 2023
 • Amser y cwest: 10am

Ronald Preece Jones

 • Oed: 92
 • Lle a dyddiad marwolaeth: Wrexham Maelor, 12 Ionawr 2024
 • Amser y cwest: 11am

Kevin John Chambers

 • Oed: 46
 • Lle a dyddiad marwolaeth: Colwyn Bay, 5 Hydref 2023
 • Amser y cwest: 12 hanner dydd

Shaun Wainwright

 • Oed: 58
 • Lle a dyddiad marwolaeth: Prestatyn, 18 Tachwedd 2023
 • Amser y cwest: 2pm

Sheila Moors

 • Oed: 69
 • Lle a dyddiad marwolaeth: Glan Clwyd, 27 Medi 2023
 • Amser y cwest: 3pm

Eileen Barlow

 • Oed: 88
 • Lle a dyddiad marwolaeth: Royal Stoke, 8 Gorffennaf 2023
 • Amser y cwest: 4pm
Dydd Gwener 14 Mehefin 2024

Lleoliad cwest: Cwrt y Crwner, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, Sir Ddinbych, LL15 1YN

Eric Thomspon

 • Oed: 81
 • Lle a dyddiad marwolaeth: Glan Clwyd, 28 Rhagfyr 2022
 • Amser y cwest: 10am

Ceris Lewis

 • Oed: 66
 • Lle a dyddiad marwolaeth: Wrexham Maelor, 21 Mawrth 2023
 • Amser y cwest: 2pm
Dydd Llun 17 Mehefin 2024

Lleoliad cwest: Cwrt y Crwner, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, Sir Ddinbych, LL15 1YN

Peter Christopher Foden

 • Oed: 44
 • Lle a dyddiad marwolaeth: Aintree University Hospital, 20 Ionawr 2024
 • Amser y cwest: 10am

Doreen Blything

 • Oed: 81
 • Lle a dyddiad marwolaeth: Wrexham, 17 Ionawr 2024
 • Amser y cwest: 11am

David Michael Price

 • Oed: 87
 • Lle a dyddiad marwolaeth: Glan Clwyd, 14 Ionawr 2024
 • Amser y cwest: 12 hanner dydd
Dydd Mawrth 18 Mehefin 2024

Lleoliad cwest: Cwrt y Crwner, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, Sir Ddinbych, LL15 1YN

Gladys Evans

 • Oed: 77
 • Lle a dyddiad marwolaeth: Wrexham Maelor, 11 Ionawr 2024
 • Amser y cwest: 1:45pm

Raymond Henry Lewis

 • Oed: 73
 • Lle a dyddiad marwolaeth: Glan Clwyd, 16 Ionawr 2024
 • Amser y cwest: 2:15pm

Caitlin Imber - Gwrandawiad cyn cwest

 • Oed: 16
 • Lle a dyddiad marwolaeth: Wrexham, 13 Rhagfyr 2022
 • Amser y cwest: 3pm
Dydd Mercher 19 Mehefin 2024

Lleoliad cwest: Cwrt y Crwner, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, Sir Ddinbych, LL15 1YN

David Phillip Earnshaw

 • Oed: 50
 • Lle a dyddiad marwolaeth: Rhyl, 9 Medi 2023
 • Amser y cwest: 10am

Clare Jones

 • Oed: 59
 • Lle a dyddiad marwolaeth: Wrexham Maelor, 29 Rhagfyr 2022
 • Amser y cwest: 11am

David Adams

 • Oed: 76
 • Lle a dyddiad marwolaeth: Stoke Hospital, 12 Awst 2023
 • Amser y cwest: 2pm

Sion Jones

 • Oed: 43
 • Lle a dyddiad marwolaeth: Wrexham, 2 Mai 2023
 • Amser y cwest: 3:30pm
Dydd Iau 20 Mehefin 2024

Lleoliad cwest: Cwrt y Crwner, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, Sir Ddinbych, LL15 1YN

Alys Haf Jones a Efa Swyn Jones

 • Oed: 1 day
 • Lle a dyddiad marwolaeth: Glan Clwyd Hospital, 15 Gorffennaf 2022
 • Amser y cwest: 10am
Dydd Gwener 21 Mehefin

Lleoliad cwest: Cwrt y Crwner, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, Sir Ddinbych, LL15 1YN

Christopher Shaun Williams

 • Oed: 45
 • Lle a dyddiad marwolaeth: Shotton, 24 Awst 2023
 • Amser y cwest: 10am

Kelly Elizabeth Evans

 • Oed: 45
 • Lle a dyddiad marwolaeth: Prestatyn 3 Tachwedd 2023
 • Amser y cwest: 11am

Tomos Owen Butler

 • Oed: 24
 • Lle a dyddiad marwolaeth: Holywell, 6 Tachwedd 2023
 • Amser y cwest: 12 hanner dydd

Dariusz Bogdan Olczak

 • Oed: 60
 • Lle a dyddiad marwolaeth: Prestatyn, 18 Medi 2023
 • Amser y cwest: 2pm

Paul George Spinks

 • Oed: 48
 • Lle a dyddiad marwolaeth: Rhewl, 9 Gorffennaf 2023
 • Amser y cwest: 3pm
Dydd Mawrth 25 Mehefin 2024

Lleoliad cwest: Cwrt y Crwner, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, Sir Ddinbych, LL15 1YN

Jon Llewellyn James Davies

 • Oed: 89
 • Lle a dyddiad marwolaeth: Colwyn Bay, 26 Ionawr 2024
 • Amser y cwest: 10am

Jack Owen

 • Oed: 99
 • Lle a dyddiad marwolaeth: Wrexham Maelor, 19 Ionawr 2024
 • Amser y cwest: 11am

Ann Sylvia Davies

 • Oed: 81
 • Lle a dyddiad marwolaeth: Glan Clwyd, 26 Ionawr 2024
 • Amser y cwest: 12 hanner dydd

Neil Young

 • Oed: 36
 • Lle a dyddiad marwolaeth: Wrexham Maelor, 12 Ionawr 2024
 • Amser y cwest: 2pm

Sophie Leanne Todd

 • Oed: 29
 • Lle a dyddiad marwolaeth: Abergele, 28 Hydref 2023
 • Amser y cwest: 3pm

David Edward Parry

 • Oed: 77
 • Lle a dyddiad marwolaeth: Wrexham Maelor, 15 Medi 2023
 • Amser y cwest: 4pm
Dydd Iau 27 Mehefin 2024

Lleoliad cwest: Cwrt y Crwner, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, Sir Ddinbych, LL15 1YN

Mathew Williams

 • Oed: 32
 • Lle a dyddiad marwolaeth: Penycae, 3 Tachwedd 2023
 • Amser y cwest: 10am

Robert Frith - Gwrandawiad cyn cwest

 • Oed: 65
 • Lle a dyddiad marwolaeth: HMP Berwyn, 14 Tachwedd 2020
 • Amser y cwest: 2pm

Raymond Francis Hughes

 • Oed: 89
 • Lle a dyddiad marwolaeth: Glan Clwyd, 3 Tachwedd 2023
 • Amser y cwest: 3:30pm

Cwestau trysor

Nid oes dim cwestau trysor wedi eu hamserlennu ar hyn o bryd.