Lleoliadau gofal plant sydd yn darparu Addysg Gynnar

Rhaid i leoliadau gofal plant fod wedi cofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) ac Estyn i ddarparu Addysg Gynnar – 10 awr o addysg am ddim. 

Cofrestrwch eich diddordeb i ddarparu Addysg Gynnar – 10 awr o addysg am ddim

Gallwch gofrestru eich diddordeb ar-lein i ddarparu Addysg Gynnar – 10 awr o addysg am ddim. Os ydych chi’n ddarparwr gofal plant a wedi cofrestru gyda’r Arolygiaeth ond ddim gydag Estyn, bydd disgwyl i chi gofrestru gydag Estyn yn dilyn cais llwyddiannus.

Gallwch hefyd gofrestru eich diddordeb ar-lein i ddarparu gwasanaethau Dechrau’n Deg. Dysgwch fwy am fenter Dechrau'n Deg.

Cofrestrwch eich diddordeb mewn darparu gwasanaethau Addysg Gynnar neu Dechrau'n Deg

Adnoddau ar gyfer lleoliadau sydd yn darparu 10 awr o Addysg Gynnar am ddim

Rydym wedi llunio dogfennau i ymarferwyr mewn lleoliadau sydd yn darparu Addysg Gynnar o fewn Sir Ddinbych. Bydd y dogfennau hyn yn cefnogi eich gwaith o gyflwyno Addysg Gynnar yn effeithiol.

Cynllunio

Fframwaith cyfan y cyfnod sylfaen (PDF, 1.25MB)

Hunanwerthuso

Rhestri o Ardaloedd Darpariaeth Barhaus

Gwaelodlinau/Proffiliau