Canolfan ieuenctid y Rhyl

Mynd yn syth i:

Canolfan ieuenctid y Rhyl

Oriau agor

Dydd Mawrth 6pm tan 8pm: sesiwn iau i bobl ifanc 11 a 13 oed.

Dydd Mercher 6pm tan 8pm: sesiwn hŷn i bobl ifanc 14 a 17 oed.

Yn ôl i frig y dudalen.

Gweithgareddau

Sesiwn iau

Chwefror 2023

Chwefror 2023

28 Chwefror: Dydd Gŵyl Dewi

Prosiect ailgylchu baneri Cymru, plannu cennin Pedr, gwneud cacennau cri.

Mawrth 2023

Mawrth 2023

7 Mawrth: Diwrnod cenedlaethol cael eich clywed

Yn y sesiwn hon byddwn yn:

 • cynnal trafodaethau gyda phobl ifanc am eu teimladau am gael eu clywed a theimlo eu bod yn cael eu clywed
 • cael cyflwyniad gan Gyngor Ieuenctid Sir Ddinbych gyda phecyn gwybodaeth
 • gwneud fflapjacs

14 Mawrth: Dydd San Padrig

Canfod band céilí i chwarae caneuon gwerin Gwyddelig, gwneud lobsgóws.


21 Mawrth: Noson wybodaeth

Bydd Barnardo’s yn dod i siarad â phobl ifanc a darperir brechdanau, creision a phopgorn.


28 Mawrth: Diwrnod rhywbeth ar ffon

Gwneud cebabs ffrwythau a smŵddis.

Sesiwn hŷn

Mawrth 2023

Mawrth 2023

1 Mawrth: Dydd Gŵyl Dewi

Prosiect ailgylchu baneri Cymru, plannu cennin Pedr, gwneud cacennau cri.


8 Mawrth: Diwrnod cenedlaethol cael eich clywed

Yn y sesiwn hon byddwn yn:

 • cynnal trafodaethau gyda phobl ifanc am eu teimladau am gael eu clywed a theimlo eu bod yn cael eu clywed
 • cael cyflwyniad gan Gyngor Ieuenctid Sir Ddinbych gyda phecyn gwybodaeth
 • gwneud fflapjacs

15 Mawrth: Dydd San Padrig

Canfod band céilí i chwarae caneuon gwerin Gwyddelig, gwneud lobsgóws.


22 Mawrth: Noson wybodaeth

Bydd Barnardo’s yn dod i siarad â phobl ifanc a darperir brechdanau, creision a phopgorn.


29 Mawrth: Diwrnod rhywbeth ar ffon

Gwneud cebabs ffrwythau a smŵddis.

Os nad ydych chi wedi cofrestru efo ni’n barod, defnyddiwch y ddolen berthnasol ar gyfer eich oedran. Dylai plant a phobl ifanc dan 13 oed ofyn i riant neu ofalwr lenwi’r ffurflen.

Cofrestru gyda canolfan ieuenctid y Rhyl (13 oed a hŷn)

Cofrestru gyda canolfan ieuenctid y Rhyl (dan 13 oed)

Yn ôl i frig y dudalen.

Cyfleusterau

 • Mae’r ystafell ieuenctid yn cynnwys:
  • bwrdd pŵl
  • tennis bwrdd
  • pêl-fasged
  • bagiau ffa er mwyn ymlacio
  • byrddau celf a chrefft
  • gemau
  • cerddoriaeth
 • Cegin yn cynnwys yr holl gyfarpar ar gyfer meithrin sgiliau byw'n annibynnol ac achrediadau Agored
 • Ystafell un i un ar gyfer trafodaethau unigol
 • Ystafell hyfforddi ar gyfer prosiectau a chyfleoedd dysgu
Delweddau

Delweddau

Cyfleusterau 1

Gweithgareddau 2

Gweithgareddau 3

Gweithgareddau 4

Cyfleusterau 5

Cyfleusterau 6

Gweithgareddau 7

Yn ôl i frig y dudalen.

Cwrdd â’r tîm

Claire Cunnah ydi Gweithiwr Ieuenctid Cymunedol y Rhyl. Os oes gennych chi unrhyw gwestiwn fe allwch chi siarad efo fo wyneb yn wyneb neu’n defnyddio’r manylion isod.

Mesurau Diogelwch Covid

Rydym yn parhau i ddilyn y cyngor a roddir gan Lywodraeth Cymru ynglŷn â COVID-19 (gwefan allanol). Peidiwch â dod i mewn i’r ganolfan os ydych chi neu’r bobl rydych chi’n byw gyda nhw yn sâl neu’n dangos symptomau o COVID-19. Tra’r ydych yn y ganolfan, dilynwch unrhyw arwyddion â chyfarwyddiadau diogelwch arnynt ac unrhyw geisiadau gan staff. 

Yn ôl i frig y dudalen.

Sut i ddod o hyd i ni a chysylltu efo ni

Canolfan ieuenctid y Rhyl
East Parade
Y Rhyl
LL18 3AF

Cysylltwch â canolfan ieuenctid y Rhyl arlein

Rhif ffôn symudol Claire Cunnah: 07500 992443

Yn ôl i frig y dudalen.

Sut i gyrraedd yma

Cynlluniwch eich taith gyda Traveline Cymru (gwefan allanol)

Maes parcio agosaf y Cyngor ydi: maes parcio East Parade (ger y Bar Syrffio Barcud)

Map o'r lleoliad

Sgipiwch y map gweladwy.