Canolfan ieuenctid y Rhyl

Mynd yn syth i:

Canolfan ieuenctid y Rhyl

Oriau agor

Dydd Mawrth 6pm tan 8pm: sesiwn iau i bobl ifanc 11 a 13 oed.

Dydd Mercher 6pm tan 8pm: sesiwn hŷn i bobl ifanc 14 a 17 oed.

Yn ôl i frig y dudalen.

Gweithgareddau

Sesiwn iau

Ebrill 2024

Ebrill 2024

9 Ebrill: Sesiwn croeso’n ôl

Gyda brechdanau crasu caws neu gaws ar dost a gemau.


16 Ebrill: Diwrnod Cenedlaethol Scrabble a chelf

Gemau geiriau (croeseiriau, ‘hangman’, gemau ar-lein, ac ati) a gweithgareddau celf.


23 Ebrill: Diwrnod y Ddaear

Gweithgareddau ar thema amgylcheddol, yn cynnwys casglu sbwriel o amgylch yr ardal leol.


30 Ebrill: Diwrnod San Siôr

Dathlu nawddsant Lloegr gyda the prynhawn.

Mai 2024

Mai 2024

7 Mai: Byw’n iach

Gweithgareddau yn ymwneud â byw’n iach, yn cynnwys gwneud smwddis.


14 Mai: Parti pitsas cenedlaethol

Creu pitsas gyda gwahanol gynhwysion arnynt.


21 Mai: Wythnos genedlaethol donyts a hunan-bortreadau

Creu donyts a dechrau ar brosiect celf i greu hunan-bortreadau o papier mâché.


28 Mai: Hanner tymor

Dim sesiwn yr wythnos yma.

Mehefin 2024

Mehefin 2024

4 Mehefin: Diwrnod cenedlaethol rholiau selsig

Paratoi a choginio rholiau selsig.


11 Mehefin: Sesiwn chwaraeon

Gweithgareddau chwaraeon dan do ac awyr agored, yn cynnwys pêl-droed, rygbi, pêl-fasged a gemau cae.


18 Mehefin: Cwis gweithwyr ieuenctid / paned a sgwrs

Dewch i adnabod eich gweithwyr ieuenctid gyda chwestiynau gwir neu gau a sgwrsio dros baned. Hynny mewn lle wedi’i ddylunio’n greadigol gyda’ch pwnc chi i’w weld ar y wal.


25 Mehefin: Fajitas

Creu fajitas i annog annibyniaeth drwy sgiliau coginio sylfaenol ac arbrofi gyda bwydydd newydd.

Gorffennaf 2024

Gorffennaf 2024

2 Gorffennaf: Sesiwn chwaraeon

Gweithgareddau chwaraeon dan do ac awyr agored, yn cynnwys pêl-droed, rygbi, pêl-fasged a gemau cae.


9 Gorffennaf: Parti diwedd y flwyddyn

Parti i ddathlu’r sesiwn olaf cyn gwyliau’r haf.

Sesiwn hŷn

Ebrill 2024

Ebrill 2024

10 Ebrill: Sesiwn croeso’n ôl

Gyda brechdanau crasu caws neu gaws ar dost a gemau.


17 Ebrill: Diwrnod Cenedlaethol Scrabble a chelf

Gemau geiriau (croeseiriau, ‘hangman’, gemau ar-lein, ac ati) a gweithgareddau celf.


30 Ebrill: Diwrnod y Ddaear

Gweithgareddau ar thema amgylcheddol, yn cynnwys casglu sbwriel o amgylch yr ardal leol.


Mai 2024

Mai 2024

1 Mai: Diwrnod San Siôr

Dathlu nawddsant Lloegr gyda the prynhawn.


8 Mai: Byw’n iach

Gweithgareddau yn ymwneud â byw’n iach, yn cynnwys gwneud smwddis.


15 Mai: Parti pitsas cenedlaethol

Creu pitsas gyda gwahanol gynhwysion arnynt.


22 Mai: Wythnos genedlaethol donyts a hunan-bortreadau

Creu donyts a dechrau ar brosiect celf i greu hunan-bortreadau o papier mâché.


29 Mai: Hanner tymor

Dim sesiwn yr wythnos yma.

Mehefin 2024

Mehefin 2024

5 Mehefin: Diwrnod cenedlaethol rholiau selsig

Paratoi a choginio rholiau selsig.


12 Mehefin: Sesiwn chwaraeon

Gweithgareddau chwaraeon dan do ac awyr agored, yn cynnwys pêl-droed, rygbi, pêl-fasged a gemau cae.


19 Mehefin: Cwis gweithwyr ieuenctid / paned a sgwrs

Dewch i adnabod eich gweithwyr ieuenctid gyda chwestiynau gwir neu gau a sgwrsio dros baned. Hynny mewn lle wedi’i ddylunio’n greadigol gyda’ch pwnc chi i’w weld ar y wal.


26 Mehefin: Fajitas

Creu fajitas i annog annibyniaeth drwy sgiliau coginio sylfaenol ac arbrofi gyda bwydydd newydd.

Gorffennaf 2024

Gorffennaf 2024

3 Gorffennaf: Sesiwn chwaraeon

Gweithgareddau chwaraeon dan do ac awyr agored, yn cynnwys pêl-droed, rygbi, pêl-fasged a gemau cae.


10 Gorffennaf: Parti diwedd y flwyddyn

Parti i ddathlu’r sesiwn olaf cyn gwyliau’r haf.

Os nad ydych chi wedi cofrestru efo ni’n barod, defnyddiwch y ddolen berthnasol ar gyfer eich oedran. Dylai plant a phobl ifanc dan 13 oed ofyn i riant neu ofalwr lenwi’r ffurflen.

Cofrestru gyda canolfan ieuenctid y Rhyl (13 oed a hŷn)

Cofrestru gyda canolfan ieuenctid y Rhyl (dan 13 oed)

Yn ôl i frig y dudalen.

Cyfleusterau

 • Mae’r ystafell ieuenctid yn cynnwys:
  • bwrdd pŵl
  • tennis bwrdd
  • pêl-fasged
  • bagiau ffa er mwyn ymlacio
  • byrddau celf a chrefft
  • gemau
  • cerddoriaeth
 • Cegin yn cynnwys yr holl gyfarpar ar gyfer meithrin sgiliau byw'n annibynnol ac achrediadau Agored
 • Ystafell un i un ar gyfer trafodaethau unigol
 • Ystafell hyfforddi ar gyfer prosiectau a chyfleoedd dysgu
Delweddau

Delweddau

Cyfleusterau 1

Gweithgareddau 2

Gweithgareddau 3

Gweithgareddau 4

Cyfleusterau 5

Cyfleusterau 6

Gweithgareddau 7

Yn ôl i frig y dudalen.

Cwrdd â’r tîm

Claire Cunnah ydi Gweithiwr Ieuenctid Cymunedol y Rhyl. Os oes gennych chi unrhyw gwestiwn fe allwch chi siarad efo fo wyneb yn wyneb neu’n defnyddio’r manylion isod.

Mesurau Diogelwch Covid

Rydym yn parhau i ddilyn y cyngor a roddir gan Lywodraeth Cymru ynglŷn â COVID-19 (gwefan allanol). Peidiwch â dod i mewn i’r ganolfan os ydych chi neu’r bobl rydych chi’n byw gyda nhw yn sâl neu’n dangos symptomau o COVID-19. Tra’r ydych yn y ganolfan, dilynwch unrhyw arwyddion â chyfarwyddiadau diogelwch arnynt ac unrhyw geisiadau gan staff. 

Yn ôl i frig y dudalen.

Sut i ddod o hyd i ni a chysylltu efo ni

Canolfan ieuenctid y Rhyl
East Parade
Y Rhyl
LL18 3AF

Cysylltwch â canolfan ieuenctid y Rhyl arlein

Rhif ffôn symudol Claire Cunnah: 07500 992443

Yn ôl i frig y dudalen.

Sut i gyrraedd yma

Cynlluniwch eich taith gyda Traveline Cymru (gwefan allanol)

Maes parcio agosaf y Cyngor ydi: maes parcio East Parade (ger y Bar Syrffio Barcud)

Map o'r lleoliad

Sgipiwch y map gweladwy.