Y Rhyl: maes parcio East Parade (ger y Bar Syrffio Barcud)

Lleoliad a nifer o fannau parcio

Mae mynediad i’r maes parcio hwn ar hyd y ffordd ger atyniad Zip World Sky Flyer.

East Parade (ger y Bar Syrffio Barcud)
Y Rhyl
LL18 3SG

Gweld y maes parcio hwn ar fap.

Maes parcio glan môr.

Oriau agor

Mae'r maes parcio hwn ar agor 24 awr y dydd.

Taliadau

Rhaid i ddeiliaid bathodynnau glas dalu ond byddant yn cael awr ychwanegol o barcio ar ben y terfyn amser a argraffwyd ar y tocyn talu ac arddangos.

Codir tâl am barcio yn y maes parcio hwn rhwng 8am a 11pm.

Mawrth i Hydref

  • 1 awr: £1.50
  • 4 awr: £4.00
  • Trwy'd dydd: £5.00

Tachwedd i Chwefror

  • 1 awr: £1.00
  • 4 awr: £1.50
  • Trwy'd dydd: £3.00

Fe allwch chi dalu am barcio yn y maes parcio hwn wrth y peiriant tocynnau neu gyda’ch ffôn symudol.

Darganfyddwch sut i lawrlwytho a defnyddio’r ap PayByPhone ar gyfer eich dyfais Google Android neu Apple iOS yma (gwefan allanol).

Fe allwch chi hefyd dalu ar wefan PayByPhone yma (gwefan allanol).

Unwaith rydych chi wedi gosod yr ap neu fynd i’r wefan a chofrestru’ch manylion, fe allwch chi dalu yn defnyddio cod y maes parcio sydd ar gael isod (ac ar y peiriannau talu ac arddangos):

804282

Bysiau

Gwybodaeth am parcio i fysiau yn y Rhyl.

Map o'r lleoliad

Sgipiwch y map gweladwy.