Carchar Rhuthun

Carchar Rhuthun yw’r ennillwyr o’r wobr Trysor Cudd Visit Wales 2023.

Amseroedd agor

Mae Carchar Rhuthun ar gau. Bydd Carchar Rhuthun yn ailagor ddydd Sadwrn 23 Mawrth tan 30 Medi 2024. Rydym ni ar agor bob dydd (heblaw dydd Mawrth) o 10:30am tan 5:00pm, ac mae mynediad olaf am 4:00pm.

Rhestr prisiau

Os ydych yn talu’r pris llawn i fynd i Garchar Rhuthun neu Nantclwyd y Dre, cewch 20% oddi ar bris mynediad i’r safle arall wrth ddangos eich derbynneb. Mae hyn yn ddilys am y tymor cyfan.

  • Oedolyn: £9.00
  • Plant 5 i 16 oed: £7.00
  • Plentyn dan 5 oed: am ddim
  • Tocyn teulu - 2 oedolyn a hyd at 3 plentyn: £25.00
  • Tocyn teulu - 1 oedolyn a hyd at 3 plentyn: £16.00
  • Pris grŵp - o leiaf 15 o bobl: £7.50 y pen (£50 ychwanegol yn ystod y tymor y bydd ar gau)
  • Grŵp ysgol: £5.00 y plentyn (£50 ychwanegol yn ystod y tymor y bydd ar gau)
  • 1 gofalwr yn dod gydag ymwelydd anabl: am ddim

Cysylltu â ni

Stryd Clwyd
Rhuthun
LL15 1HP

Ar gyfer pob ymholiad, ffoniwch 01824 708281 neu anfonwch e-bost at gaol.reception@denbighshire.gov.uk.

Cyfryngau cymdeithasol

Manylion am Garchar Rhuthun

Carchar Rhuthun ydi un o’r adeiladau mwyaf trawiadol yng Ngogledd Cymru a’r unig garchar yn null Pentonville a adeiladwyd yn bwrpasol, sydd ar agor i’r cyhoedd fel atyniad treftadaeth. Ers yr ail-agoriad ym mis Mai 2002, ar ôl gwaith adfer gwerth dwy filiwn o bunnoedd, gall pobl sbïo i mewn i bob twll a chornel a dysgu am fywyd tu mewn i system carchardai oes Fictoria. Dewch i weld sut roedd y carcharorion yn byw o ddydd i ddydd: beth gawsant i fwyta, pa waith a wnaethant a pha gosbau a ddioddefwyd ganddynt. Archwiliwch y celloedd yn cynnwys y gell gosbi, y gell 'dywyll' a'r gell gondemniad. Dysgwch am 'Houdini' Cymru, a William Hughes, y person olaf i'w grogi yno.

Quality Assured logoHidden Gem 2023 award

Map o'r lleoliad

Sgipiwch y map gweladwy.