Sesiynau Gadewch i ni Chwarae Allan yn ystod tymor yr ysgol

Pwrpas sesiynau Gadewch i ni Chwarae Allan yw bod plant yn cael chwarae, gwneud ffrindiau, a gwneud llanast. Mae’r sesiynau’n rhai ‘mynediad agored’, sy’n golygu bod rhyddid i blant gael mynd a dod.

Mae’r sesiynau hyn yn cael eu harwain gan blant, felly maen nhw’n dewis beth maen nhw eisiau ei wneud, neu pa offer maen nhw’n ei ddefnyddio.

Plentyn â dwylo blêr

Ar gyfer pwy mae’r sesiynau?

Mae Gadewch i ni Chwarae Allan yn cynnig sesiynau chwarae i blant o 6 i 12 mlwydd oed.

Mae croeso i blant dan 6 oed, ond mae’n rhaid iddyn nhw fod gydag oedolyn.

Pryd a lle fydd y sesiynau’n digwydd?

Dewiswch un o’r ardaloedd canlynol i weld pryd a lle mae’r sesiynau Gadewch i ni Chwarae Allan yn digwydd:

Dinbych

Mae sesiynau Gadewch i ni Chwarae Allan Dinbych yn digwydd bob dydd Llun yn ystod tymor yr ysgol, o 3:15pm i 4:45pm yn Cae Hywel.

Gwybodaeth am y Lleoliad

Cyfeiriad Cae Hywel yw

Maes Y Goron
Dinbych
LL16 3PY

Parcio

Gallwch barcio yn maes parcio Mount Pleasant

Dyserth

Mae sesiynau Gadewch i ni Chwarae Allan Dyserth yn digwydd bob dydd Iau yn ystod tymor yr ysgol, o 3:15pm i 4:45pm yn Llecyn Gemau Amlddefnydd (MUGA) Dyserth.

Mae sesiynau Gadewch i ni Chwarae Allan Dyserth yn cael eu darparu mewn partneriaeth gyda Chyngor Cymuned Dyserth.

Gwybodaeth am y lleoliad

Nid oes yna gyfleusterau toiled yn y lleoliad yma.

Cyfeiriad

Cyfeiriad Llecyn Gemau Amlddefnydd Dyserth yw:

Rhodfa Thomas
Dyserth
LL18 6AN

Parcio

Mae’r lleoedd parcio’n brin ger Llecyn Gemau Amlddefnydd Dyserth.

Y Rhyl

Mae sesiynau Gadewch i ni Chwarae Allan y Rhyl yn digwydd bob dydd Mawrth yn ystod tymor yr ysgol, o 3:30pm i 5pm yn Ysgol Christchurch.

Gwybodaeth am y lleoliad

Cyfeiriad

Cyfeiriad Ysgol Christchurch yw:

Ernest Street
Y Rhyl
LL18 2DS

Parcio

Ar hyn o bryd nid oes lle i barcio ger Ysgol Christchurch.

Sut i gymryd rhan

Mae’r sesiynau’n rhad ac am ddim i’r plant, ond bydd angen i rieni neu warcheidwaid gofrestru manylion eu plentyn ar gyfer pob ardal yr hoffent i’w plentyn fynychu sesiynau Gadewch i ni Chwarae Allan.

Mae sesiynau Gadewch i ni Chwarae Allan yn gwbl gynhwysol, gallwch adael i ni wybod am unrhyw anghenion wrth gofrestru manylion eich plentyn ar-lein.


Cofrestru manylion eich plentyn


Cyfleusterau ar gyfer plentyn efo Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)

Os oes gan eich plentyn Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY), rhowch wybod i ni a gallwn wneud y sesiwn yn hygyrch.

Mwy o wybodaeth

Os ydych eisiau mwy o wybodaeth am y sesiwn yma, gellwch gysylltu â’r Gwasanaeth Ceidwaid Chwarae.