Gwasanaeth Ceidwad Chwarae

Ymrwymiad i ddarparu amgylchedd chwarae diogel i bob plentyn ac unigolyn ifanc i ddatblygu iechyd a lles corfforol, meddyliol a chymdeithasol.

Services and information

Cwrdd â’r tîm

Gwybodaeth am ein tîm Ceidwaid Chwarae.

Chwarae Cymru (gwefan allanol)

Darganfod mwy am Chwarae Cymru, yr elusen genedlaethol ar gyfer chwarae plant.

Beth am Chwarae Allan

Mae Beth am Chwarae Allan yn sesiynau chwarae mynediad agored sy'n cael eu cynnal gan Wasanaeth Ceidwaid Chwarae lle mae plant yn cael cyfle i wneud hynny; chwarae'n cael hwyl, mynd yn flêr a mwdlyd a gwneud ffrindiau

Diwrnod Chwarae

Mae Diwrnod Chwarae yn ddiwrnod cenedlaethol ar gyfer chwarae, sy’n cael ei ddathlu bob blwyddyn ar draws y DU ar y dydd Mercher cyntaf ym mis Awst.