Gwasanaethau digidol a gwybodaeth mewn llyfrgelloedd

BorrowBox

Fel aelod o'r llyfrgell gallwch gyrchu miloedd o Lyfrau Llafar ac eLyfrau am ddim trwy Borrowbox. Yn syml, lawrlwythwch yr ap i'ch ffôn neu dabled, neu ewch i BorrowBox (gwefan allanol) – mewngofnodwch gan ddefnyddio'ch cerdyn llyfrgell a'ch PIN.

Libby

Mae cannoedd o gylchgronau poblogaidd ar gael rwan i'w lawrlwytho a'u darllen ar unrhyw ddyfais 24/7. Bydd defnyddwyr gyda cherdyn llyfrgell yn gallu darllen cylchgronau digidol ar Libby, yr ap darllen gan Overdrive. Ymhlith y prif deitlau cewch Cara, Lingo Newydd, Comic Mellten, a llawer mwy.

I ddechrau mwynhau cylchgronau digidol, lawrlwythwch Libby neu ewch i denbighshireuk.overdrive.com (gwefan allanol).

PressReader

Mynediad am ddim i bapurau newydd a chylchgronnau o dros 120 o wledydd ar draws y byd, 24/7. Mae’r cyhoeddiadau yn destun llawn, ar ddiwrnod eu cyhoeddi ac yn edrych yn union fel y fersiwn print. Mae modd eu gweld arlein trwy borwr gwe neu trwy ap Press Reader ar ffôn neu lechen.

  1. Gosodwch yr ap Press Reader iOS neu Android o’ch siop apiau, neu ewch i www.pressreader.com (gwefan allanol)
  2. Cliciwch Sign In, dewiswch ‘Libraries and Groups’ a chwilio am Denbighshire Libraries
  3. Rhowch rif eich cerdyn llyfrgell i mewn
  4. Crewch eich cyfrif gyda’ch ebost a chyfrinair

Ancestry

Gallwch ddefnyddio Ancestry (gwefan allanol) yn rhad ac am ddim yn eich llyfrgell leol. Mae’n caniatáu i chi ddatblygu eich coeden deulu yn sydyn ac yn hawdd ac ymchwilio hanes eich teulu.

Theory Test Pro

Mae Theory Test Pro yn efelychiad realistig ar-lein o brawf theori gyrru'r Deyrnas Unedig. Mae'n cynnwys cwestiynau swyddogol, deunydd fideo ar ganfod perygl a fersiwn ar-lein o Reolau'r Ffordd Fawr. Gallwch ddefnyddio Theory Test Pro yn rhad ac am ddim fel aelod o’r llyfrgell.

Cliciwch yma i ddefnyddio Theory Test Pro (gwefan allanol) 

Mynediad at Ymchwil

Mae Mynediad i Ymchwil (gwefan allanol) yn rhoi mynediad am ddim i dros 15 miliwn o erthyglau academaidd yn eich llyfrgell leol. Gall myfyrwyr ac ymchwilwyr annibynnol nawr gael mynediad at lawer o bapurau academaidd gorau’r byd gan gyhoeddwyr blaenllaw sydd wedi rhyddhau cynnwys eu cyfnodolion am ddim.

Cymorth i fynd ar-lein

Mae ein staff ar gael i’ch cynorthwyo chi â chael mynediad at y byd digidol drwy eich llyfrgell leol. Gallwn eich helpu chi â chael mynediad at wasanaethau’r cyngor a gwasanaethau eraill ar-lein, fel bod gwneud ymholiadau a thaliadau, a chanfod gwybodaeth yn fwy syml. Os ydych yn chwilio am gyfle dysgu sy’n fwy ffurfiol, rydym yn cynnig nifer o gyrsiau sgiliau cyfrifiadurol sylfaenol sy’n cael eu cynnal gan Goleg Llandrillo.

Mynediad at gyfrifiaduron a’r rhyngrwyd

Fel aelod o lyfrgelloedd Sir Ddinbych, mae gennych fynediad am ddim at gyfrifiaduron a’r rhyngrwyd yn cynnwys Wi-Fi. Mae mynediad yn rhad ac am ddim a’r unig beth sydd ei angen arnoch yw rhif eich cerdyn llyfrgell a'r rhif PIN.

Os ydych chi dan 11 mlwydd oed, bydd angen i chi fod ag oedolyn efo chi. Os ydych chi rhwng 11 a 14 mlwydd oed bydd arnoch angen caniatâd gan riant neu ofalwr. Bydd y staff yn y llyfrgell yn gallu rhoi ffurflen i chi er mwyn i’ch rhiant neu eich gofalwr ei llofnodi.

Gallwch archebu cyfrifiadur hyd at wythnos ymlaen llaw – ffoniwch eich llyfrgell leol i wneud hyn.

Meddalwedd llyfrgelloedd

Gallwch gael mynediad at amrywiaeth eang o feddalwedd ar gyfrifiaduron llyfrgelloedd, yn cynnwys:

  • Rhaglenni Microsoft Office (Word, Powerpoint, Publisher, Excel)
  • Darllenydd PDF Adobe
  • Boardmaker
  • Cysill a Cysgeir

Argraffu, sganio a llungopïo

Gallwch argraffu, sganio a llungopïo ym mhob llyfrgell. Codir tâl bychan am yr argraffiadau a’r copïau yr ydych yn eu gwneud.

Gweler y rhestr brisiau am fwy o fanylion.