Llyfrgelloedd

Nid yw Llyfrgelloedd Dinbych bellach yn rhoi dirwyon felly nid oes angen i chi boeni os ydych yn dychwelyd llyfr yn hwyr. Mae ein llyfrgelloedd yn cynnig ystod lawn o wasanaethau - galwch heibio i ddewis, benthyg a dychwelyd llyfrau, i ddefnyddio cyfrifiadur neu wi-fi, ac i fynychu gweithgareddau. Os oes well gennych chi, gallwch ddefnyddio ein gwasanaethau digidol er mwyn cael mynediad at eLyfrau, llyfrau llafar, eGylchgronau a phapurau newydd ar-lein, 24/7.

Dewiswch eich llyfrgell leol isod i weld yr amseroedd agor presennol.

Services and information

Chwiliwch gatalog y llyfrgell neu ymunwch â'r llyfrgell

Chwiliwch y catalog ac archebwch lyfrau arlein neu gwnewch gais i ymuno â'r llyfrgell.

Croeso Cynnes

Rydyn ni’n cynnig Croeso Cynnes trwy’n holl oriau agor arferol.

Cymorth gyda mynediad at ddata symudol

Rydym yn gweithio gyda Good Things Foundation i ddosbarthu SIMs am ddim a data symudol i bobl leol sy'n byw mewn tlodi data.

Llyfrgell a Siop Un Alwad Corwen

Oriau agor a'r gwasanaethau sydd ar gael yn Llyfrgell a Siop Un Alwad Corwen.

Llyfrgell a Siop Un Alwad Dinbych

Oriau agor a'r gwasanaethau sydd ar gael yn Llyfrgell a Siop Un Alwad Dinbych.

Llyfrgell a Siop Un Alwad Llangollen

Oriau agor a'r gwasanaethau sydd ar gael yn Llyfrgell a Siop Un Alwad Llangollen.

Llyfrgell a Siop Un Alwad Prestatyn

Oriau agor a'r gwasanaethau sydd ar gael yn Llyfrgell a Siop Un Alwad Prestatyn.

Llyfrgell a Siop Un Alwad Rhuddlan

Oriau agor a'r gwasanaethau sydd ar gael yn Llyfrgell a Siop Un Alwad Rhuddlan.

Llyfrgell a Siop Un Alwad y Rhyl

Oriau agor a'r gwasanaethau sydd ar gael yn Llyfrgell a Siop Un Alwad y Rhyl.

Llyfrgell Rhuthun

Oriau agor a'r gwasanaethau sydd ar gael yn Llyfrgell Rhuthun.

Llyfrgell a Siop Un Alwad Llanelwy

Oriau agor a'r gwasanaethau sydd ar gael yn Llyfrgell a Siop Un Alwad Llanelwy.

Iechyd a lles

Gwybodaeth am ein llyfrgelloedd a’ch lles.

Gwasanaethau llyfrgell ar gyfer plant a theuluoedd

Gwybodaeth am wasanaethau llyfrgell ar gyfer plant a theuluoedd.

Darllen

Fel aelod o Llyfrgelloedd Sir Ddinbych, gallwch fenthyg llyfrau o unrhyw lyfrgelloedd cyhoeddus eraill yng Ngogledd Cymru a'u casglu yn eich llyfrgell leol.

Cymorth i ddarllenwyr

Mae gan aelodau llyfrgell Sir Ddinbych fynediad am ddim i ystod o gymorth darllen wedi'u llunio i'ch helpu i ddod o hyd i'r teitl arbennig sydd yn eich bodloni.

Diwylliant a chreadigrwydd yn eich llyfrgell

Eich cymuned, heddiw a ddoe.

Strategaeth llyfrgell 2019 i 2022

Mae'r strategaeth yn amlinellu ein gweledigaeth ar gyfer y gwasanaeth llyfrgelloedd cyhoeddus yn Sir Ddinbych.

Telerau ac Amodau Gwasanaeth Llyfrgell

Trwy ymaelodi â’r llyfrgell, rydych chi’n cadarnhau eich bod wedi darllen a derbyn telerau ac amodau'r aelodaeth.

Gwasanaethau gwybodaeth a digidol mewn llyfrgelloedd

Gwybodaeth am ein gwasanaethau digidol.

Dolenni defnyddiol i bobl o Wcráin

Корисні посилання для людей з України.