Llyfrgelloedd

Ymunwch â'r llyfrgell arlein, chwiliwch am gatalog y llyfrgell a lawrlwythiadau digidol.

Sir Ddinbych yn dathlu Wythnos Llyfrgelloedd 2022

Mae Llyfrgelloedd Sir Ddinbych yn dathlu Wythnos Llyfrgelloedd 2022 gydag wythnos o ddigwyddiadau yn canolbwyntio ar ddysgu gydol oes, yn ystod Hydref 3-9.

Croeso i’ch Llyfrgell a Siop Un Alwad lleol

Mae ein llyfrgelloedd ar agor ac yn cynnig ystod llawn o wasanaethau – galwch mewn i ddewis, benthyg a dychwelyd llyfrau, i ddefnyddio cyfrifiadur neu wi-fi, ac i fynychu gweithgareddau. Cliciwch ar eich lyfrgell leol isod i weld yr amseroedd agor.

Mae gennym Ofodau Digidol Unigol ar gael i’w archebu os ydych angen ymuno gyda chyfarfod neu ddigwyddiad arlein. Ffoniwch eich llyfrgell leol i wneud apwyntiad.

Os ydych angen cymorth y Siop Un Alwad gydag ymholiad Cyngor neu i wneud taliad, gallwch ffonio neu alw mewn i’r llyfrgell. Cofiwch ddod â’ch holl fanylion er mwyn i ni fedru delio gyda’ch ymholiad. Os yw’n well gennych gallwch drefnu apwyntiad i ddod i mewn.

Mae llyfrgelloedd yn llefydd diogel i ymweld gyda digon o le ar gyfer ymbellhau diogel, a glanweithydd dwylo ac offer ar gael. Rydym yn gofyn i chi wisgo gorchudd wyneb tra yn y llyfrgell er mwyn i ni helpu i gadw pawb yn ddiogel.

Bydd ein gwasanaeth Archebu a Chasglu poblogaidd yn parhau os ydi hi’n well gennych chi i ni ddewis llyfrau i chi eu casglu neu cael eu danfon atoch. Mae ein Gwasanaeth Llyfrgell Cartref yn danfon llyfrau at unrhyw un sy’n methu dod i’w llyfrgell leol – cysylltwch i wybod mwy am y gwasanaeth hwn.

Dychwelwch eich llyfrau llyfrgell os gwelwch yn dda. Mae’r holl lyfrau sydd gennych ar fenthyg yn cael eu hadnewyddu yn awtomatig ac ni fyddwch yn cael eich dirwyo – ond fe hoffem eu cael yn ôl er mwyn ail-lenwi ein silffoedd! Gallwch eu dychwelyd i’r llyfrgell.

Cofiwch y gallwch ymuno â’r llyfrgell, archebu llyfrau a lawrlwytho e-lyfrau, e-lyfrau llafar, cylchgronnau a phapurau newydd am ddim – cliciwch ar y botwm Catalog y Llyfrgell isod.

Catalog y llyfrgell

Services and information

Chwiliwch gatalog y llyfrgell neu ymunwch â'r llyfrgell

Chwiliwch y catalog ac archebwch lyfrau arlein neu gwnewch gais i ymuno â'r llyfrgell.

Dolenni defnyddiol i bobl o Wcráin

Корисні посилання для людей з України.

Cymorth gyda mynediad at ddata symudol

Rydym yn gweithio gyda Good Things Foundation i ddosbarthu SIMs am ddim a data symudol i bobl leol sy'n byw mewn tlodi data.

Llyfrgell a Siop Un Alwad Corwen

Oriau agor a'r gwasanaethau sydd ar gael yn Llyfrgell a Siop Un Alwad Corwen.

Llyfrgell a Siop Un Alwad Dinbych

Oriau agor a'r gwasanaethau sydd ar gael yn Llyfrgell a Siop Un Alwad Dinbych.

Llyfrgell a Siop Un Alwad Llangollen

Oriau agor a'r gwasanaethau sydd ar gael yn Llyfrgell a Siop Un Alwad Llangollen.

Llyfrgell a Siop Un Alwad Prestatyn

Oriau agor a'r gwasanaethau sydd ar gael yn Llyfrgell a Siop Un Alwad Prestatyn.

Llyfrgell a Siop Un Alwad Rhuddlan

Oriau agor a'r gwasanaethau sydd ar gael yn Llyfrgell a Siop Un Alwad Rhuddlan.

Llyfrgell a Siop Un Alwad y Rhyl

Oriau agor a'r gwasanaethau sydd ar gael yn Llyfrgell a Siop Un Alwad y Rhyl.

Llyfrgell Rhuthun

Oriau agor a'r gwasanaethau sydd ar gael yn Llyfrgell Rhuthun.

Llyfrgell a Siop Un Alwad Llanelwy

Oriau agor a'r gwasanaethau sydd ar gael yn Llyfrgell a Siop Un Alwad Llanelwy.

Iechyd a lles

Gwybodaeth am ein llyfrgelloedd a’ch lles.

Gwasanaethau llyfrgell ar gyfer plant a theuluoedd

Gwybodaeth am wasanaethau llyfrgell ar gyfer plant a theuluoedd.

Darllen

Fel aelod o Llyfrgelloedd Sir Ddinbych, gallwch fenthyg llyfrau o unrhyw lyfrgelloedd cyhoeddus eraill yng Ngogledd Cymru a'u casglu yn eich llyfrgell leol.

Cymorth i ddarllenwyr

Mae gan aelodau llyfrgell Sir Ddinbych fynediad am ddim i ystod o gymorth darllen wedi'u llunio i'ch helpu i ddod o hyd i'r teitl arbennig sydd yn eich bodloni.

Diwylliant a chreadigrwydd yn eich llyfrgell

Eich cymuned, heddiw a ddoe.

Strategaeth llyfrgell 2019 i 2022

Mae'r strategaeth yn amlinellu ein gweledigaeth ar gyfer y gwasanaeth llyfrgelloedd cyhoeddus yn Sir Ddinbych.

Telerau ac Amodau Gwasanaeth Llyfrgell

Trwy ymaelodi â’r llyfrgell, rydych chi’n cadarnhau eich bod wedi darllen a derbyn telerau ac amodau'r aelodaeth.

Gwasanaethau gwybodaeth a digidol mewn llyfrgelloedd

Gwybodaeth am ein gwasanaethau digidol.